Подписано споразумение за подобряване на енергийната ефективност в общините Кубрат и Сливо полеОбщина Кубрат и Община Сливо поле, сключиха като равнопоставени, настоящото споразумение за партньорство. Основна цел е изпълнение на съвместен проект по програма EUCF 06BG001243R със заглавие „Common concept of energy efficiency of Slivo Pole and Kubrat municipalities“. Общините, местните власти и местните обществени организации са двигател на европейския преход към устойчива енергия. С огромния си потенциал за изграждане на цялостни инвестиционни програми в тази област те също играят ключова роля.
Създаден, съгласно Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз и съфинансиран като част от програмата LIFE от декември 2022 г., „EUCF” (European city facility ) отключва този потенциал и подкрепя общините, местните власти, местната общественост в Европа с персонализирана, бърза и опростена финансова подкрепа. Това ще позволи да бъдат разработени подходящи инвестиционни концепции, свързани с изпълнението на действия, съобразени с техния климат и енергийни планове за действие.
Успешните кандидати за EUCF използват своята еднократна сума, за да разработят своите инвестиционни концепции, което представлява начална стъпка към пълноценен финансов план. Крайната цел е да се изгради значителна гама от инвестиционни проекти за устойчива енергия в местните власти и местните публични субекти в Европа.

 

 

Информационна брошура Версия за Acrobat Reader

Назад