Начало » Международно сътрудничество

 

Международно сътрудничество

Международното сътрудничество на Община Кубрат се укрепва на базата на съвместните дейности между градовете сключили двустранни договори за сътрудничество и взаимопомощ. Включвайки нови приоритети и разширявайки взаимно изгодните си връзки Община Кубрат утвърди и доразви тази дейност в областта на културата, социалните дейности и бизнес-отношенията.

 

Датиращо от 2000 г. сътрудничеството между Община Кубрат и Община Омол, Кралство Швеция достигна желаните резултати. Разработени и осъществени бяха множество съвместни проекти за взаимодействие в областта на културата и художествената самодейност, социалната и етническата и на лицата в неравностойно положение интеграция, създадоха се малки бизнес общества, които си сътрудничат. Повече от 350 жители на Община Кубрат и Омол направиха взаимни посещения с културно-фолклорни изяви и обучение на място в семинари и разнообразна тематика. Финансирани от фондовете на ЕО. Общата стойност на финансовата подкрепа на осъществените проекти финансирани от ЕО е повече от 200 000 евро.

 

Добри връзки и сътрудничество има Община Кубрат с Община Тюри, Република Естония през 2006 г.- 2007 г. Повече от 30 жители на двете общини проведоха срещи и обучение в двата града в областта на социалното подпомагане и грижите за лица в неравностойно положение.

 

През 2006 г. – 2007 г. културно–фолклорните срещи между граждани на Община Кубрат и Община Виделе, Република Румъния прерастна в подписване на договор за взаимно изгодно сътрудничество с план за дългосрочно развитие на отношенията.

 

През 2012 г. бе подписан договор с Центъра за развитие на човешките ресурси – номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия за отпускане на финансова подкрепа за регионално партньорство по секторна програма „Коменски”, програма „Учене през целия живот”. Проектът „Отворени прозорци към активно гражданство” се реализира с Община Скуодас, Република Литва за периода 2012 – 2014 г.

 

 

Снимки от град Омол, Кралство Швеция
Снимки от град Тюри, Република Естония
Снимки от град Виделе, Република Румъния
Информационен материал за град Скуодас, Република Литва
Информационен материал за град Мценск, Руска федерация