Пресцентър

Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 29.03.2023 г.
Общински съвет – Кубрат проведе трето си редовно заседание за 2023 г., на което бяха разгледани и приети общо 13 докладни записки.
Дата на публикуване: 31.03.2023 г.
Повече информация...Покана за пресконференция по проект „Грижа в дома в Община Кубрат“
Уважаеми госпожи и господа,
Във връзка с изпълнението на проект № BG05SFPR002-2.001-0040 „Грижа в дома в Община Кубрат”, по процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г., съфинансирано от Европейския съюз и Административен договор BG05SFPR002-2.001-0040-C01 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, Ви каним да присъствате на комуникационна проява (пресконференция), която ще се проведе на 30.03.2023 год., от 10:30 ч. в Заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Кубрат, находяща се в гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1.
Дата на публикуване: 28.03.2023 г.
Повече информация...Кубрат отбеляза с литературен форум Деня на европейските автори
Кубрат отбеляза за първи път Деня на европейските автори — нова инициатива, която се чества за първа година, не само у нас, но и от културните поприща в Европа и страната, като училища, библиотеки, читалища, музеи и други. Денят, 27 март, е с насоченост към младите поколения, с цел да преоткрият четенето на книги и да им се покаже как литературата може да бъде средство за индивидуално израстване, въпреки че сме във века на напредналите технологии.
Дата на публикуване: 28.03.2023 г.
Повече информация...Столетница от Звънарци отпразнува подобаващо вековен юбилей в Кубрат
100-годишен юбилей отпразнува баба Пена Петкова, родена в с. Старо село, Тутраканско, но живяла през по-голямата част от живота си в кубратското село Звънарци.
Дата на публикуване: 24.03.2023 г.
Повече информация...Кубратските емпатисти поздравиха столетница
Да духнеш сто свещички не е често срещано явление. Малцина имат тази привилегия. Една от щастливките се оказа Баба Пена (Пена Тодорова Петкова) от село Звънарци, Кубратско, която на 22 март тази година навършва цели 100 години, или казано още цял един век.
Дата на публикуване: 22.03.2023 г.
Повече информация...Емпатистите освежиха с нови рисунки приемната на детското отделение при МБАЛ-Кубрат по случай първа пролет
Пролетта - един от най-чаканите сезони стана повод за ново посещение в детското отделение на кубратската болница. Рисунки на деца от Беловец, Кубрат и една рисунка на дете със СОП, избраха емпатистите Хелин, Еда, Дилек и Едже, които бяха подарени и окачени в приемната с пожелание да създадат настроение, както за работещите така и за най-малките пациенти на местната болница.
Дата на публикуване: 22.03.2023 г.
Повече информация...Архив Пресцентър