Начало » Електронни услуги » Сигнали за нередности

 

Сигнали за нередности

Тук можете да подадете Вашия сигнал за нередност или съмнение за такава.

 

Всяко лице има право да подава сигнали за нередности и измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекти и програми, финансирани от фондове на Европейския съюз. Сигналите може да касаят технически, финансови или административни нередности.

 

В изпълнение Вътрешните правила за предотвратяване, разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности в контекста на изпълнение на проекти, финансирани от ЕС, в Община Кубрат, е определен служител, отговорен за борбата с измамите и нередностите.

 

Служителят ще разгледа изпратените от Вас сигнали за нередности по оперативната програма. Сигналите ще бъдат проверени и в случай, че се потвърди тяхната достоверност, ще бъдат взети необходимите мерки и ще бъде стартирана процедурата по регистриране и докладване на нередности. Самоличността на подателя на сигнала няма да бъде разкривана.

 

При подаване на сигнала опишете възможно най-подробно забелязаната нередност. Ще се проверяват само сигнали, свързани с изпълнението на проекти по оперативните програми или цялостното управление на програмите.

 

 

Моля, въведете Вашите данни:
Име:*
Фамилия:*
E-mail:*
Организация:*
Текст:*

 

* Задължителни полета

 

За допълнителна информация: тел.: 0848 / 7 20 20;

E-mail: kubrat@kubrat.org