Начало » Настойничество и попечителство

 

Настойничество и попечителство

Заповед № 66 от 03.02.2022 г. за прекратяване на дейността на учредения настойнически съвет над Елиман Сашев.
Заповед № 603 от 27.08.2021 г. за прекратяване на дейността на учредения настойнически съвет над Васил Василев.
Заповед № 354 от 07.06.2021 г. за прекратяване на дейността на учредения настойнически съвет над Соня Христова.
Заповед № 322 от 25.05.2021 г. за прекратяване на дейността на учредения настойнически съвет над Траяна Кръстева.
Заповед № Н-003 от 28.02.2020 г. за прекратяване на дейността на учредения настойнически съвет над Георги Иванов.
Заповед № Н-002 от 28.02.2020 г. за прекратяване на дейността на учредения настойнически съвет над Хасан Карагьозов.
Заповед № Н-001 от 30.01.2020 г. за прекратяване на дейността на учредения настойнически съвет над малолетната С. Х.
Годишен отчет за дейността на настойник / попечител