Община Кубрат с нов тригодишен международен сертификат по информационна сигурност

Община Кубрат приключи успешно дейността по внедряване на Система за управление на информационната сигурност (СУИС) съгласно международния стандарт БДС EN ISO 27001:2017 и на 29 май 2023 получи официалният сертификат за нов тригодишен период. Пряко ангажиран с изпълнение на дейността, осъществяване на контрола и координацията е поверена на Бюлент Дахилов - директор на дирекция „АПИО“. Същият неотдавна (15.05.2023г.) получи високо отличие от Икономически университет-Варна за най-успешно реализиран студент в категория „Политика и държавна администрация“
Интегрираната система за управление на качеството и информационната сигурност на Общинската администрация Кубрат е приложима за следните дейности: административно, правно, техническо и информационно обслужване на физически и юридически лица, научаваме от координатора Бюлент Дахилов, който уточнява, че процесите извършвани от Общинската администрация могат да се класифицират като основни и спомагателни. Дейностите, които попадат сред основните процеси са: стратегическо управление (определяне на визията и мисията на управлението, както и на политиката и целите на Общината), предоставяне на административни, публични (обществени) услуги, както и извършване на дейности по създаване условия за икономически и културен просперитет на Общината. Другата група (спомагателните процеси) са свързани с управление на наличната инфраструктура, в т.ч ремонт, подобряване, поддръжка, оборудването на сградите и транспортните средства.
Първоначалната сертификация е потвърдена на 29.05.2023 година. Валидността на всеки сертификат се обуславя от провеждане на годишна надзорна визита, която се осъществява от Евро Стандарт Сертификация ЕООД със седалище София.
„От началото на годината, полагаме големи усилия, за да внедрим системата, така че да осигурим качеството на нашата работа и да удовлетворим високите изисквания на всички клиенти, които ползват услугите на общинската администрация. За нас е важно да получим най-висока защита на информационните ни системи предвид значителния обем от данни, с който оперираме“, заяви при получаването на сертификата Бюлент Дахилов.

 

 

 

Община Кубрат с нов тригодишен международен сертификат по информационна сигурност Община Кубрат с нов тригодишен международен сертификат по информационна сигурност

Назад