Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 31.08.2021 г.

   За принос в развитието на международните връзки на община Кубрат съветниците единодушно решиха да удостоят с парична награда в размер на 2000 лв. заслужилата световна шампионка по борба от Унгария и бронзова медалистка от олимпийските игри в „Токио 2020“ Тайбе Юсеин. Припомняме, че в Япония Тайбе надви с технически туш (10:0) рускинята Любов Овчарова само за 56 секунди. Парична награда в размер на 1000 лв. ще получи и откривателят на Тайбе – треньорът Мустафа Кесман. Отличените ще бъдат удостоени също с дипломи от Община Кубрат и кметство Мъдрево.
   На заседанието беше приет отчета за дейността на местния парламент и неговите комисии за първото полугодие на 2021 година. Съветниците одобриха продажба на поземлени имоти на собствениците на законно построени сгради в селата Мъдрево и Точилари, като удължиха и срока на договор за наем за общински жилищен имот.
   Гласувайки анблок по четири идентични точки, местните депутати одобриха прехвърлянето на дълготрайни материални активи /предимно компютри и компютърни конфигурации/ от Община Кубрат, като първостепенен разпоредител с бюджет, на училищата в селата Сеслав и Севар, на ОП „Социални услуги” в Кубрат, както и на детски градини – второстепенни разпоредители с общински бюджет.
   Съветниците одобриха, също единодушно, образуването на нови поземлени имоти – общинска собственост в землището на Кубрат, но не така единодушно подкрепиха внесената докладна записка за създаването на Съвет по въпросите на социалните услуги към Общината. Тук постъпи предложение от групата на „ГЕРБ-ЗНС“ към новосформираната шестчленна комисия да се присъедини и представител от етническите малцинства. Мотивираното предложение обаче бе отхвърлено с гласовете на мнозинството. Представената по-рано комисия остана в непроменен състав и бе одобрена с гласовете на 13 съветници, а други 7 гласуваха с „въздържал се“. Като аргумент за отхвърленото предложение от групата съветници на ДПС посочиха, че в комисията имало достатъчно членове, който ще можели да представляват достатъчно добре интересите на хората от малцинствените групи.
   В края на заседанието кметът г-н Алкин Неби и зам.-кметът г-жа Женифер Пойраз отговориха на постъпили въпроси от граждани. Въпросите бяха внесени в деловодството на местния законодателен орган от бившия общински съветник г-жа Ива Димитрова, която сподели, че питанията са поставени предимно от граждани и потребители в социалната мрежа, сред които е и тя.
   Въпросите към местната управа бяха свързани с дейността на общинското предприятие „Чистота и БКС” и касаеха постъпили сигнали за нередовно сметоизвозване на отпадъците в града. Постъпиха също въпроси, свързани с разкриване на работни места и инвестиции, както и въпроси за безпризорните кучета.
   Кметът Неби отговори, че не само в града, но и в общината сметоизвозването се извършва редовно, като призна обаче, че забавяне действително е имало, тъй като през лятото напливът на хора от чужбина се е увеличил многократно, а също обясни, че забавянето на моменти се е дължало и на повреди в сметоизвозващата техника. Числовата статистика беше представена на място пред присъстващите.
   По отношение на сметосъбирането и сметоизвозването градоначалникът беше категоричен, че работата не е спирала и за момент, защото макар и по-бавно, и само с един камион, то отпадъците са се събирали и извозвали денонощно. По повод тази тема бе съобщена и добра новина, която беше приета много добре. След около две седмици общинското предприятие ще се сдобие с чисто нов камион /MAN/ и техника, която ще може да мие съдовете за смет, а и да извозва безпроблемно отпадъците до регионалното депо. Това ще е третият камион в автопарка на общинското предприятие по чистота.
   Кметът Неби допълни, че големият фактор „гражданска съвест“ също е от ключово значение за чистота в града и общината. Гражданите и търговците трябвало да сгъват добре обемната остатъчна хартия и материали, така че да не заемат цялото пространство в съдовете за смет – многократно отправян апел от Общината, който обаче за съжаление рядко се спазвал, допълни от своя страна председателят на общинското събрание г-н Хюсеин Юмеров. Силно рамо на Общинското ръководство даде и кмета на с. Равно г-н Шинаси Абтулов, който подкрепи изцяло Общината в борбата й срещу отпадъците, уверявайки, че управата наистина полага огромни усилия.
   По отношение на социалната политика и разкритите работни места г-н Неби представи точна статистика на назначените, предимно млади хора до 29-годишна възраст, които макар и с временна заетост, не са били никак малко, а и са имали препитание по време на ковид пандемията. Градоначалникът допълни, че Общината продължава да разчита предимно на европейски програми и проекти, тъй като икономически и финансово няма възможност да разкрива нови заводи с трайни работна маса, въпреки че продължавала да търси инвеститори и в тази насока.
   По отношение на безстопанствените животни заместник-кметът Пойраз заяви, че регистрацията на приюта за безстопанствени животни вече е приключила, като се очаква да приключат и ремонтните дейности, след което се очаквала още една допълнителна регистрация. Проблемът бил наистина сериозен, но не всичко зависело от управляващия орган и администрация, тъй като заделените по бюджет 8000 лв. за справяне с популацията на кучетата били напълно достатъчни, но наетата русенска фирма можела да изразходва едва половината от предвидените от Общинския съвет средства, тъй като до толкова й били възможностите. Други фирми пък не искали да се ангажират, тъй като локацията на общината била далечна или изискванията не отговаряли на възможностите им.
   По всички въпроси беше отговорено конкретно и точно. Вносителят на въпросите, г-жа Димитрова, призова обаче Общината да се вслушва по-често в хората и да не пренебрегва ролята на социалната мрежа.
   От своя страна общинското ръководство пък призова гражданите да бъдат по-отговорни и съвестни, а длъжниците да си плащат редовно данъчните задължения, тъй като от постъпленията зависело много от дейностите, които общината прави за хората. Освен това критиката можела да бъде градивна, а не само нападателна и деконструктивна. На всички въпроси също можело да се отговаря, стига те да постъпвали по надлежен ред и на правилното място.

 

 

 

Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 31.08.2021 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 31.08.2021 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 31.08.2021 г.

Назад