Секретарят на МКБППМН-Кубрат ръководи най-голямата онлайн-дискусия за 2020 г. по БДП с участие на педагози и директори от цялата страна

   На 12.12.2020 година, д-р Надие Карагьозова модерира най-голямата онлайн дискусия по БДП за годината. В обучителния курс по (безопасност на движението по пътищата) на Фондация „Кузманов“ се включиха над 120 педагогически специалисти и директори от цялата страна. С оглед на ограниченията свързани с COVID-19, курсът се проведе само дистанционно (онлайн).
   След многобройни запитвания от страна на стотици учители от цялата страна, отдел "Образование и култура" на Фондация КУЗМАНОВ разработи курс "Методика на обучението по БДП за различни образователни степени (предучилищно, начално, прогимназиално или гимназиално ниво)". За модератор на курса беше поканена д-р Надие Карагьозова - лектор със значителен опит по темата, провела десетки обучения в цялата страна и представяща обучителния тематичен курс от предучилищен до гимназиален етап.
   Съгласно нормативните изисквания на МОН, учителите трябва да водят кратки курсове по БДП на своите ученици, включително и по време на дистанционното обучение, защото движението на децата и учениците по пътищата не се ограничава само с пътуване до даденото учебно заведение. Затова педагозите трябва периодично да актуализират знанията си по БДП, да водят заниманията интерактивно и съобразено с възрастовите особености на децата. Само така могат да формират трайни знания и умения при подрастващите, с които да опазят не само своя живот и здраве на пътя.
   Курсът цели да подкрепя българските учители в преподаването на теми свързани с безопасността на движението, като актуализира нужните знания и умения за формиране на транспортна култура у подрастващите, начини на организиране и провеждане на часовете по БДП; интерактивни методи за задържане вниманието на децата/учениците в часовете по БДП; методика на обучението по БДП; цялостна организация на обучителния процес по БДП, включително и контрол и оценка на знанията на децата/учениците и др.
   Както Ви информирахме по-рано тази година, педагожката проведе десетки срещи (присъствено и онлайн) с педагогически общности от страната (София, Перник, Варна, Враца и др.) и се утвърди като един от търсените лектори. От получената и споделена обратна връзка от тях, става ясно, че срещите с педагожката се оценяват високо и я посочват, като мотивиращ и вдъхновяващ лектор.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

Онлайн-дискусия за 2020 г. по БДП с участие на педагози и директори Онлайн-дискусия за 2020 г. по БДП с участие на педагози и директори Онлайн-дискусия за 2020 г. по БДП с участие на педагози и директори

Назад