С открит урок в Детска полицейска академия МКБППМН - Кубрат отбеляза международният ден на щастието

   На 20 март 2017 год., на който се отбелязва и международният ден на щастието, по покана на инспектор детска педагогическа стая О. Сапунджиев, МКБППМН гостува в Детска полицейска академия - (6 клас при ОУ „Христо Смирненски” - Кубрат). Водени от разбирането, че знанието е равно на превенция, между МКБППМН и инспектор ДПС има изградена добра партньорска политика, която позволява провеждането на срещи с превантивно-информативен характер. Домакини на събитието от днес бяха учениците от шести клас, избрани в Детска полицейска академия. С предизвикателство към учениците, сами да са активни в провеждането на урока, секретарят на комисията Н. Карагьозова, раздаде казуси на тема „Конфликти между връстници”. Класът разделен на три групи с ментори класният ръководител, инспектор ДПС и секретарят работиха самостоятелно по казусите, които провокират с въпроси и избор на стратегии за решаване на възникнали конфликти в училищна среда и дават възможност за размисъл по следните актуални теми - какво означава неприемливо и провокативно поведение, ползотворното общуване какво представлява, какви решения биха предложили за решаване на конфликти и сблъсъци, които се често явление в училище, ценното и истинско приятелство как се изгражда и др.
   Всяка една от групите имаше възможност в рамките на няколко минути да разкаже на другите две групи работата си по казуса и да им задават въпроси, какво са разбрали, дали са съгласни с техните решения и разсъждения и др. Така всички деца имаха възможност да са активни не само по работата си в групата, но и в класа като цяло. Срещата завърши с призив и послание Детската полицейска да подкрепи инициативата на МКБППМН - „Любов, красота, доброта срещу омразата, насилието и агресия - или превенция чрез позитивни послания”.
   В духа на позитивния стил, запазена марка на МКБППМН, срещата завърши с прочит на листовка, която съдържа златни правила за ползотворно общуване и поведение.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

С открит урок в Детска полицейска академия МКБППМН - Кубрат отбеляза международният ден на щастието С открит урок в Детска полицейска академия МКБППМН - Кубрат отбеляза международният ден на щастието С открит урок в Детска полицейска академия МКБППМН - Кубрат отбеляза международният ден на щастието

Назад