Уведомление от отдел „УСФСД“

   Уведомяваме Ви, че на основание чл. 22, ал. 1 от Наредба №14 за условията и реда за установяване на жилищните нужди и за настаняване под наем в общински жилища, гражданите включени в картотеката за нуждаещи се от настаняване в общински жилища, са длъжни ежегодно, в срок до 31 декември, да подават в общинска администрация заявление и декларация за данните по чл. 18 и условията по чл. 16 от Наредба №14. При неизпълнение на това си задължение по чл. 22, чл. 1 същите ще бъдат извадени от картотеката.

 

Назад