МКБППМН - Кубрат отличена с грамота за международния ден на доброволеца

   

„Бъдете вдъхновени за добри дела и продължавайте все така успешно да подкрепяте каузите, в които вярвате“ се казва в писмото на организаторите до МКБППМН-Кубрат.


   Инициативата на МКБППМН-Кубрат „Подари играчка-усмихни дете“ беше сред номинираните в седмото издание на годишните награди на Националния алианс за работа с доброволци и Фондация „Лале“. Деца събраха играчки за деца от приемни семейства в навечерието на 1-ви юни, за да им осигурят пъстро и забавно лято, водени от разбирането, че детството е синоним на играта. Над 30 деца от Кубрат (първи-шести клас) за три дена успяха да съберат два чувала с играчки, които бяха предоставени на техни връстници в Бисерци със съдействието на кметството. В кампанията участваха и деца в конфликт със Закона. Организирането им в хуманни инициативи е добър знак, че не са безразлични към случващото се в живота на техните връстници и даряването за тях означава приятелска постъпка, помощ и подкрепа. Съчувствието, съпреживяването се учат и формират отрано у децата - приказките с нравствени послания, включването им в разни доброволчески и благотворителни инициативи е подходяща форма затова.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

МКБППМН - Кубрат отличена с грамота за международния ден на доброволеца МКБППМН - Кубрат отличена с грамота за международния ден на доброволеца МКБППМН - Кубрат отличена с грамота за международния ден на доброволеца

Назад