Второ публично информационно събитие „Европа в Лудогорието“ се проведе в гр. Кубрат

   Домакин на второто публично информационно събитие „Европа в Лудогорието“ бе Кубрат. То се организира във връзка с предстоящото председателство на Република България на Съвета на Европейския съюз и в рамките на Националния план за изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за ЕС за 2017 г. На събитието присъстваха областния управител на Разград Гюнай Хюсмен, кметът на община Кубрат Алкин Неби, неговите заместници Орхан Мехмед и Женифер Пойраз, председателят на общинския съвет Хюсеин Юмеров, кметове и общински съветници, служители в общинската администрация, ученици, граждани.
   Събитието бе открито от Гюнай Хюсмен. Стана ясно, че в област Разград през програмния период 2007-2013 г. са реализирани европроекти на стойност 184 милиона лева, а в настоящия период 2014-2020 г. - нови проекти за близо 65 милиона лева.
   Слово произнесе и Алкин Неби. Данни за успехите на общината изнесе Надие Карагьозова - секретар на МКБППМН. През първия период са реализирани проекти за 51 357 917 лева, а в момента се работи по още два на обща стойност 945 102,48 лева.
   Две мултимедийни презентации на теми: „Десет години България в Европейския съюз и Българското председателство на Съвета на ЕС“ и „Лудогорието преди членството на България в Европейския съюз и сега“ представи главния експерт в областната администрация Светлин Симеонов.
   В културната програма се представиха младата певица Андреа Начева и две мажоретки от Разград.
   С интерес бе разгледана и подредената във фоайето на читалището фотоизложба на тема „Европа в Лудогорието. Поглед отвисоко“.

 

 

 

Второ публично информационно събитие „Европа в Лудогорието“ се проведе в гр. Кубрат Второ публично информационно събитие „Европа в Лудогорието“ се проведе в гр. Кубрат Второ публично информационно събитие „Европа в Лудогорието“ се проведе в гр. Кубрат
Второ публично информационно събитие „Европа в Лудогорието“ се проведе в гр. Кубрат Второ публично информационно събитие „Европа в Лудогорието“ се проведе в гр. Кубрат Второ публично информационно събитие „Европа в Лудогорието“ се проведе в гр. Кубрат

Назад