Начало » Избори за 48 НС

 

Избори за 48 НС

Заповед № 559 / 11.08.2022 г. на кмета на община Кубрат за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в община Кубрат за произвеждане на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. публ. на 11.08.2022 г., 10:40 ч.
Заповед № 558 / 11.08.2022 г. на кмета на община Кубрат за образуване на избирателни секции на територията на община Кубрат за произвеждане на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. публ. на 11.08.2022 г., 10:40 ч.

Официален сайт на Централна избирателна комисия
Официален сайт на Районна избирателна комисия - Разград
Справка по ЕГН (единен граждански номер) в избирателните списъци за избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.
Указ № 213 от 01.08.2022 г. на Президента на Р България за насрочване на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. (Обн. ДВ, бр. 61 от 02.08.2022 г.)
Изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.
ХРОНОГРАМА за изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., приета с Решение № 1201-НС от 2 август 2022 г. на ЦИК
Изборен кодекс