Начало » Местни избори 2023

 

Местни избори 2023

 

Адрес на Общинска избирателна комисия - Кубрат:

гр. Кубрат, Читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1891" (Ритуална зала)

Председател на ОИК: 0879 918 140

Секретар на ОИК: 0896 713 600

Ел. поща: oik1716@cik.bg

Интернет сайт: https://oik1716.cik.bg


Заповед № 837 / 06.11.2023 г. на кмета на община Кубрат за премахване на разпространени плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали, публ. на 06.11.2023 г., 10:00 ч.
Заповед № 805 / 25.10.2023 г. на кмета на община Кубрат за въвеждане на забрана на продажбата, сервирането и употребата на алкохол и спиртни напитки в търговски обекти, заведения за обществено хранене и други обществени места на територията на Община Кубрат за времето от 23:00 часа на 28 октомври 2023 г. до 21:00 часа на 29 октомври 2023 г., в т. ч. в хипотезата на провеждане на втори тур - 04.11.2023 г. - 05.11.2023 г., публ. на 25.10.2023 г., 16:16 ч.
График за демонстративно пробно гласуване с машини по всички населени места, където се предвижда машинно гласуване в изборите за за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., публ. на 21.10.2023 г., 17:27 ч.
Решение № 73-МИ / 12.10.2023 г. на ОИК – Кубрат относно предприети мерки, позволяващи на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., публ. на 13.10.2023 г., 08:51 ч.
Мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., публ. на 10.10.2023 г., 11:44 ч.
Заповед № 768 / 09.10.2023 г. на кмета на община Кубрат за образуване на подвижни избирателни секции на територията на община Кубрат за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., публ. на 09.10.2023 г., 11:03 ч.
Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне състава на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., публ. на 06.10.2023 г., 09:29 ч.
Заповед № 763 / 06.10.2023 г. на кмета на община Кубрат за свикване на консултации за определяне състава на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. публ. на 06.10.2023 г., 09:29 ч.
Списък на избирателните секции на територията на община Кубрат, в които ще се проведе машинно гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., публ. на 05.10.2023 г., 13:44 ч.
Заповед №732 / 20.09.2023 г. за определяне местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Кубрат по време на предизборната кампания във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., публ. на 20.09.2023 г., 16:29 ч.
Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне състава на секционни избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., публ. на 14.09.2023 г., 14:19 ч.
Заповед № 709 / 14.09.2023 г. на кмета на община Кубрат за свикване на консултации за определяне състава на секционни избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. публ. на 14.09.2023 г., 14:13 ч.
Заповед № 654 / 04.09.2023 г. на кмета на община Кубрат за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в община Кубрат за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., публ. на 05.09.2023 г., 10:07 ч.
Заповед № 653 / 04.09.2023 г. на кмета на община Кубрат за образуване на избирателни секции на територията на община Кубрат за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., публ. на 05.09.2023 г., 10:07 ч.
Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия - Кубрат (ОИК) за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., публ. на 21.08.2023 г., 10:52 ч.
Заповед № 616 / 21.08.2023 г. на кмета на община Кубрат за свикване на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия - Кубрат (ОИК) за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. публ. на 21.08.2023 г., 10:52 ч.

НА ВНИМАНИЕТО НА СИК И ПСИК

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, публ. на 14.10.2023 г., 09:01 ч.
Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини, публ. на 14.10.2023 г., 09:01 ч.
Решение № 75-МИ / 14.10.2023 г. на ОИК – Кубрат за назначаване на съставите на ПСИК в община Кубрат за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., публ. на 15.10.2023 г., 11:16 ч.
Решение № 54-МИ / 27.09.2023 г. на ОИК – Кубрат за назначаване на съставите на СИК в община Кубрат за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., публ. на 27.09.2023 г., 17:48 ч.
Решение № 2314-МИ / 08.09.2023 г. на ЦИК за назначаване на ОИК в община Кубрат за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., публ. на 09.09.2023 г., 08:53 ч.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г. - публ. на 31.10.2023 г.
(по чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс)
Секция №181600009
с. Каменово
Секция №181600028
с. Юпер

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. - публ. на 18.10.2023 г.
(по чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс)
Секция №181600001
с. Беловец
Секция №181600002
с. Беловец
Секция №181600003
с. Бисерци
Секция №181600004
с. Бисерци
Секция №181600005
с. Божурово
Секция №181600006
с. Горичево
Секция №181600007
с. Задруга
Секция №181600008
с. Звънарци
Секция №181600009
с. Каменово
Секция №181600010
гр. Кубрат
Секция №181600011
гр. Кубрат
Секция №181600012
гр. Кубрат
Секция №181600013
гр. Кубрат
Секция №181600014
гр. Кубрат
Секция №181600015
гр. Кубрат
Секция №181600016
гр. Кубрат
Секция №181600017
гр. Кубрат
Секция №181600018
гр. Кубрат
Секция №181600019
с. Медовене
Секция №181600020
с. Мъдрево
Секция №181600021
с. Равно
Секция №181600022
с. Савин
Секция №181600023
с. Севар
Секция №181600024
с. Севар
Секция №181600025
с. Сеслав
Секция №181600026
с. Тертер
Секция №181600027
с. Точилари
Секция №181600028
с. Юпер

Избирателен списък - част II (публ. на 03.10.2023 г.)
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

 

В Община Кубрат няма част ІІ на избирателните списъци за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година, предвид липсата на постъпили заявления-декларации от граждани на друга държава - членка на Европейския съюз за вписване в избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове по реда на чл. 408, ал. 1 от Изборния кодекс.

 


Избирателен списък - част I (публ. на 13.09.2023 г.)
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Секция №171600001
с. Беловец
Секция №171600002
с. Беловец
Секция №171600003
с. Бисерци
Секция №171600004
с. Бисерци
Секция №171600005
с. Божурово
Секция №171600006
с. Горичево
Секция №171600007
с. Задруга
Секция №171600008
с. Звънарци
Секция №171600009
с. Каменово
Секция №171600010
гр. Кубрат
Секция №171600011
гр. Кубрат
Секция №171600012
гр. Кубрат
Секция №171600013
гр. Кубрат
Секция №171600014
гр. Кубрат
Секция №171600015
гр. Кубрат
Секция №171600016
гр. Кубрат
Секция №171600017
гр. Кубрат
Секция №171600018
гр. Кубрат
Секция №171600019
с. Медовене
Секция №171600020
с. Мъдрево
Секция №171600021
с. Равно
Секция №171600022
с. Савин
Секция №171600023
с. Севар
Секция №171600024
с. Севар
Секция №171600025
с. Сеслав
Секция №171600026
с. Тертер
Секция №171600027
с. Точилари
Секция №171600028
с. Юпер

 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУБРАТ, КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО

 

Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., на основание чл. 14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, в следните населени места на територията на Община Кубрат ще се произвеждат избори за Кмет на кметство, заедно с произвеждането на общи избори за Кмет на община и общински съветници: с. Беловец, с. Бисерци, с. Божурово, с. Горичево, с. Задруга, с. Звънарци, с. Каменово, с. Медовене, с. Мъдрево, с. Равно, с. Савин, с. Севар, с. Сеслав, с. Тертер, с. Точилари и с. Юпер

 

Списък на кметствата от състава на община Кубрат, в които ще се произвеждат избори за кмет на кметство на 29 октомври 2023 г.

 

Общинска администрация - Кубрат

 


 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИ ЗА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА

 

1. В периода от 18.09.2023 г. до 14.10.2023 г., до 17,00 ч. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец (Приложение № 17-МИ), чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква електронен подпис.

 

2. В периода от 18.09.2023 г. до 14.10.2023 г. до 17,00 ч., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането (Приложение № 13-МИ), чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящия адрес на заявителя и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа за самоличност и подпис. Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ - https://regna.grao.bg/, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим електронен подпис.

Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите – 28 април 2023 г.

 

3. В периода от 18.09.2023 г. до 21.10.2023 г. , включително всеки избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им (Приложение № 7-МИ), по чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, което заявление се подписва собственоръчно и се адресира до Кмета на общината/ кмета на кметството/ кметския наместник.

 

4. От 18.09.2023 г. до 23.10.2023 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 14.10.2023 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

Заявлението (Приложение № 17-МИ), чл. 37, ал. 2 от Изборния кодекс, трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква електронен подпис.

 

5. До 18.09.2023 г. гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс и желае да бъде вписан в избирателния списък-част II, представя заявление-декларация (Приложение № 8-МИ), по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на Община Кубрат, съгласно чл. 408, ал. 1, във връзка с чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс.

Вписаните граждани в избирателните списъци-част II, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства.

 

6. В периода от 18.09.2023 г. до 28.10.2023 г., до предаването на списъците на секционните избирателни комисии избиратели, които са вписани в списъка на заличените лица, но имат право да гласуват, могат да поискат да се запознаят с основанието за заличаване и да поискат да бъдат изключени от списъка. Заявлението (Приложение № 11-МИ), съгласно чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс се подава до Кмета на общината, Кмета на кметството или кметския наместник, подписано саморъчно. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи, че лицето има право да гласува.

 


 

СПРАВКИ И УСЛУГИ ОТ ГД ГРАО ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

 

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

 

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

• През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.

• Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

 

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

 

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

 

За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът https://www.grao.bg/elections/ предоставя възможност да обработят информацията за подадените до тях заявления за гласуване по настоящ адрес.

 

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

 

ГД ГРАО

МРРБ

 


Официален сайт на Централна избирателна комисия
Изборни книжа
Принципни решения
Разяснителна кампания
Интерактивна електронна брошура
Симулатор на машинно гласуване
Въпроси и отговори
Официален сайт на Общинска избирателна комисия - Кубрат
Справка по ЕГН (единен граждански номер) в избирателните списъци за избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
Електронни услуги за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
Указ № 146 от 31 юли 2023 г. за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (обн. ДВ. бр. 67 от 4 август 2023 г.)
ХРОНОГРАМА за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (приета с Решение № 1951-МИ от 3 август 2023 г. на ЦИК)
Изборен кодекс