Начало » Избори за 49 НС

 

Избори за 49 НС

Адрес на Районна избирателна комисия - Разград:

гр. Разград, ул. "Бели Лом 37А", ет. I, стая №102

Телефон: 084 618 156

Председател на РИК: 0893 418 407

Ел. поща: rik18@cik.bg

Интернет сайт: https://rik18.cik.bg


Заповед № 234 / 29.03.2023 г. на кмета на община Кубрат за въвеждане на забрана на продажбата, сервирането и употребата на алкохол и спиртни напитки в търговски обекти, заведения за обществено хранене и други обществени места на територията на Община Кубрат за времето от 23:00 часа на 01 април 2023 г. до 21:00 часа на 02 април 2023 г., публ. на 29.03.2023 г., 08:40 ч.
Мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г., публ. на 20.03.2023 г., 14:24 ч.
Заповед № 207 / 17.03.2023 г. на кмета на община Кубрат за образуване на подвижни избирателни секции на територията на община Кубрат за произвеждане на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г., публ. на 17.03.2023 г., 16:25 ч.
Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации относно съставите на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) за произвеждане на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г., публ. на 17.03.2023 г., 08:00 ч.
Заповед № 198 / 15.03.2023 г. на кмета на община Кубрат за свикване на консултации относно съставите на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) за произвеждане на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г. публ. на 17.03.2023 г., 08:00 ч.
Заповед № 196 / 14.03.2023 г. на кмета на община Кубрат за отмяна на издадена Заповед № 178 / 08.03.2023 г. за провеждане на консултации относно съставите на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) за произвеждане на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г., публ. на 14.03.2023 г., 14:29 ч.
Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации относно съставите на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) за произвеждане на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г., публ. на 10.03.2023 г., 08:00 ч.
Заповед № 178 / 08.03.2023 г. на кмета на община Кубрат за свикване на консултации относно съставите на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) за произвеждане на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г. публ. на 10.03.2023 г., 08:00 ч.
Уведомление за въвеждане на временна забрана на продажбата и сервирането на алкохол и спиртни напитки в търговски обекти на територията на Община Кубрат за времето от 23:00 часа на 01 април 2023 г. до 21:00 часа на 02 април 2023 г., публ. на 28.02.2023 г., 16:35 ч.
Заповед №155 / 27.02.2023 г. за определяне местата за поставяне от 3 март 2023 г. на агитационни материали от кандидатите на партиите и коалициите по време на предизборната кампания на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г., публ. на 27.02.2023 г., 11:48 ч.
Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации относно съставите на секционни избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г., публ. на 20.02.2023 г., 08:00 ч.
Заповед № 128 / 17.02.2023 г. на кмета на община Кубрат за свикване на консултации относно съставите на секционни избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г. публ. на 20.02.2023 г., 08:00 ч.
Заповед № 111 / 08.02.2023 г. на кмета на община Кубрат за образуване на избирателни секции на територията на община Кубрат за произвеждане на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г. публ. на 08.02.2023 г., 16:24 ч.
Заповед № 110 / 08.02.2023 г. на кмета на община Кубрат за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в община Кубрат за произвеждане на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г. публ. на 08.02.2023 г., 16:24 ч.
Списък на избирателните секции на територията на община Кубрат, в които ще се проведе машинно гласуване в изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СИК И ПСИК

Община Кубрат информира всички СИК и ПСИК на територията на общината, че е насрочено обучение съвместно с РИК - Разград, което ще се състои на 29 март 2023 г. /сряда/ от 17:15 ч. в Спортната зала - гр. Кубрат, находяща се в гр. Кубрат, ул. Хан Крум № 47.
Електронен протокол на СИК - х
Електронен протокол на СИК - хм
Инструкция за тест на видеоизлъчването в предизборния ден
Инструкция за видеоизлъчването в изборния ден
График за транспортиране на изборни материали до изборни помещения в населените места на Община Кубрат на 01.04.2023 г.
Решение № 111-НС / 22.03.2023 г. на РИК – Разград за назначаване на съставите на ПСИК в община Кубрат за произвеждане на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.
Решение № 58-НС / 06.03.2023 г. на РИК – Разград за назначаване на съставите на СИК в община Кубрат за произвеждане на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.
Методически указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини
Методически указания /Част II/ на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г. след закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини
Методически указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване
Методически указания /Част II/ на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г. след закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г. - публ. на 22.03.2023 г.
(по чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс)
Секция №181600001
с. Беловец
Секция №181600002
с. Беловец
Секция №181600003
с. Бисерци
Секция №181600004
с. Бисерци
Секция №181600005
с. Божурово
Секция №181600006
с. Горичево
Секция №181600007
с. Задруга
Секция №181600008
с. Звънарци
Секция №181600009
с. Каменово
Секция №181600010
гр. Кубрат
Секция №181600011
гр. Кубрат
Секция №181600012
гр. Кубрат
Секция №181600013
гр. Кубрат
Секция №181600014
гр. Кубрат
Секция №181600015
гр. Кубрат
Секция №181600016
гр. Кубрат
Секция №181600017
гр. Кубрат
Секция №181600018
гр. Кубрат
Секция №181600019
с. Медовене
Секция №181600020
с. Мъдрево
Секция №181600021
с. Равно
Секция №181600022
с. Савин
Секция №181600023
с. Севар
Секция №181600024
с. Севар
Секция №181600025
с. Сеслав
Секция №181600026
с. Тертер
Секция №181600027
с. Точилари
Секция №181600028
с. Юпер

Избирателен списък - публ. на 16.02.2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Секция №181600001
с. Беловец
Секция №181600002
с. Беловец
Секция №181600003
с. Бисерци
Секция №181600004
с. Бисерци
Секция №181600005
с. Божурово
Секция №181600006
с. Горичево
Секция №181600007
с. Задруга
Секция №181600008
с. Звънарци
Секция №181600009
с. Каменово
Секция №181600010
гр. Кубрат
Секция №181600011
гр. Кубрат
Секция №181600012
гр. Кубрат
Секция №181600013
гр. Кубрат
Секция №181600014
гр. Кубрат
Секция №181600015
гр. Кубрат
Секция №181600016
гр. Кубрат
Секция №181600017
гр. Кубрат
Секция №181600018
гр. Кубрат
Секция №181600019
с. Медовене
Секция №181600020
с. Мъдрево
Секция №181600021
с. Равно
Секция №181600022
с. Савин
Секция №181600023
с. Севар
Секция №181600024
с. Севар
Секция №181600025
с. Сеслав
Секция №181600026
с. Тертер
Секция №181600027
с. Точилари
Секция №181600028
с. Юпер

Официален сайт на Централна избирателна комисия
Изборни книжа
Принципни решения
Разяснителна кампания
Симулатор машинно гласуване 2 април 2023 г.
Въпроси и отговори
Официален сайт на Районна избирателна комисия - Разград
Справка по ЕГН (единен граждански номер) в избирателните списъци за избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.
Електронни услуги за изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.
Указ № 28 за разпускане на Четиридесет и осмото Народно събрание на 3 февруари 2023 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.)
Указ № 29 за определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.)
ХРОНОГРАМА за изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г. (приета с Решение № 1583-НС от 2 февруари 2023 г. на ЦИК)
Изборен кодекс