Начало » Свободни позиции

 

Свободни позиции

Община Кубрат на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл, чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКПМДС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектори и Заповед №844 / 09.11.2023 г. на кмета на община Кубрат обявява конкурс за длъжността „Вътрешен одитор”.

Обява
Заповед №844 / 09.11.2023 г. на кмета на община Кубрат
Заявление по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС
Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати
Заповед №879 / 23.11.2023 г. на кмета на община Кубрат за прекратяване на обявения конкурс