Начало » Административно обслужване » Търговия, туризъм, транспорт

 

Търговия, туризъм, транспорт

2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение Заявление Информация
2047 Категоризация на места за настаняване Заявление Информация
2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение Заявление Информация
2050 Прекратяване на категория на туристически обект Заявление Информация
2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите Заявление Информация
2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение Заявление Информация
2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект Заявление Информация
2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект Заявление Информация
594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници Заявление Информация
1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача Заявление Информация
1442 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници Заявление Информация
815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници Заявление Информация
2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране Заявление Информация
Вписване в информационен търговски масив „Търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти” Заявление Информация
Издаване на разрешение за търговия на открито Заявление Информация
Издаване на служебен пропуск за паркиране Заявление Информация

 

 

Информация за банкова сметка и код за плащане:

Банка: Централна Кооперативна Банка АД клон Разград, офис Кубрат

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG46 CECB 9790 8447 1265 00

Код за вид плащане: 448007