Начало » Общински справочник » Съобщения по АПК

 

Съобщения по АПК

Уведомителни писма, съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК

Обявления, съгласно чл. 18a от АПК

Уведомителни писма, съгласно чл. 18a от АПК

Уведомителни писма за припознаване, съгласно чл. 18a от АПК

 

 

Уведомително писмо №УД-02-21-834 / 11.08.2022 г. по чл. 32 от ДОПК до Бюрхан Исмаил.
Публикувано на 11.08.2022 г., 13:16 ч.
Уведомително писмо №УД-02-21-814 / 04.08.2022 г. по чл. 32 от ДОПК до Севдар Мемишев, Фетие Ахмедова, Робърт Люис, Ийгъл Лимитид ООД, Рамзи Кънтри Фишинг Лимитид ООД, Ти Дабълю Джи Холдинг ООД, Наталия Пачеко.
Публикувано на 04.08.2022 г., 10:09 ч.
Уведомително писмо №УД-02-21-813 / 04.08.2022 г. по чл. 32 от ДОПК до Петър Къров.
Публикувано на 04.08.2022 г., 10:09 ч.
Уведомително писмо №УД-02-21-807 / 29.07.2022 г. по чл. 32 от ДОПК до Зина Дескова.
Публикувано на 29.07.2022 г., 17:00 ч.
Уведомително писмо №УД-02-21-806 / 29.07.2022 г. по чл. 32 от ДОПК до Ихсан Мехмедов.
Публикувано на 29.07.2022 г., 17:00 ч.