Начало » Общински справочник » Съобщения по АПК

 

Съобщения по АПК

Уведомителни писма, съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК

Обявления, съгласно чл. 18a от АПК

Уведомителни писма, съгласно чл. 18a от АПК

Уведомителни писма за припознаване, съгласно чл. 18a от АПК

 

 

Уведомително писмо №УД-02-21-1135 / 29.11.2022 г. по чл. 32 от ДОПК до Илиян Димов.
Публикувано на 29.11.2022 г., 17:00 ч.
Уведомително писмо №УД-02-21-1097 / 23.11.2022 г. по чл. 32 от ДОПК до Илхан Сали.
Публикувано на 23.11.2022 г., 17:00 ч.
Уведомително писмо по чл. 18а от АПК до Севда А. Х., Сергей К. А., Юсмен О. А., Айфер Ш. А., Бюшра Ю. А., Бейзат Ю. А., Агах О. и Невяна Ю. С.
Публикувано на 03.11.2022 г., 15:44 ч.
Заповед № 849 / 03.11.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно заличаване на адресни регистрации на територията на Община Кубрат.
Публикувано на 03.11.2022 г., 11:12 ч.
Заповед № 818 / 21.10.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно изземване на дворно място, представляващо УПИ VII-7 от кв. 1 по ПУП на с. Медовене.
Публикувано на 27.10.2022 г., 09:12 ч.
Заповед № 816 / 21.10.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно изземване на дворно място, представляващо УПИ VIII-8 от кв. 1 по ПУП на с. Медовене.
Публикувано на 27.10.2022 г., 09:12 ч.
Протокол №2 / 01.11.2022 г. на комисия по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация.
Публикувано на 01.11.2022 г., 10:18 ч.
Протокол №1 / 25.10.2022 г. на комисия по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация.
Публикувано на 25.10.2022 г., 13:31 ч.
Уведомителни писма с изх. №№ УД-02-21-995, УД-02-21-996, УД-02-21-997, УД-02-21-998, УД-02-21-999, УД-02-21-1000 и УД-02-21-1001 от 13.10.2022 г. до Бюшра Али, Бейзат Али, Невяна Симеонова, Айфер Али, Юсмен Али, Севда Хинкова и Сергей Атанасов, съгласно чл. 26 от АПК.
Публикувано на 14.10.2022 г., 08:59 ч.