Начало » Профил на купувача » Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

 

Профил на купувача - Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

„Доставка на специализирано транспортно средство - употребявано за нуждите на приют за безстопанствени кучета в гр. Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 10.06.2020 г., 15:29 ч.

 

 

„Доставка на техника за снегопочистване на общинска пътна мрежа за нуждите на Община Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 20.05.2020 г., 14:02 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 03.06.2020 г., 14:20 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 29.05.2020 г. - публикуван на 03.06.2020 г., 14:20 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 336 / 29.05.2020 г. - публикувано на 03.06.2020 г., 14:20 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Доставка на специализирано транспортно средство - употребявано за нуждите на приют за безстопанствени кучета в гр. Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 10.04.2020 г., 13:54 ч.
Обявата е изтекла!

 

 

„Доставка на специализирано транспортно средство - употребявано за нуждите на приют за безстопанствени кучета в гр. Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 31.03.2020 г., 15:03 ч.
Обявата е изтекла!

 

 

„Доставка на лекотоварен автомобил за нуждите на ОП „Социални услуги“ гр. Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 27.03.2020 г., 13:37 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 08.04.2020 г., 10:03 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 08.04.2020 г., 10:03 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 06.04.2020 г. - публикуван на 08.04.2020 г., 10:03 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 230 / 07.04.2020 г. - публикувано на 08.04.2020 г., 10:03 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Доставка на лекотоварен автомобил за нуждите на ОП „Социални услуги“ гр. Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 16.03.2020 г., 12:00 ч.
Обявата е изтекла!

 

 

„Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат – етап 2“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Количествено-стойностна сметка Версия за Microsoft Excel
Проект Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 26.11.2019 г., 14:12 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 24.01.2020 г., 10:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 24.01.2020 г., 10:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 24.01.2020 г., 10:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 04.12.2019 г. - публикуван на 24.01.2020 г., 10:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 1013 / 05.12.2019 г. - публикувано на 24.01.2020 г., 10:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Предоставяне на психологическа подкрепа за децата, чрез индивидуални и групови мероприятия, работа с родители и насърчаване активното участие на родителите в образователния процес, чрез организиране на тренинг-обучения и мероприятия с психологическо подпомагане" по проект № BG05M9OP001-2.018-0038-2014BG05M2OP001-C01 „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 02.09.2019 г., 15:57 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 17.09.2019 г., 14:33 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 11.09.2019 г. - публикуван на 17.09.2019 г., 14:33 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 803 / 11.09.2019 г. - публикувано на 17.09.2019 г., 14:33 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Доставка на офис обзавеждане и техническо оборудване за предоставяне на мобилни, интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, по проект № BG05M9OP001-2.040-0020-C01 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 01.07.2019 г., 14:49 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 11.07.2019 г., 09:09 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 11.07.2019 г., 09:09 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 11.07.2019 г., 09:09 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 09.07.2019 г. - публикуван на 11.07.2019 г., 09:09 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 630 / 10.07.2019 г. - публикувано на 11.07.2019 г., 09:09 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Закупуване на лек автомобил за предоставяне на мобилна социална работа в Център за обществена подкрепа – гр. Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 18.06.2019 г., 10:23 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 09.07.2019 г., 10:16 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 09.07.2019 г., 10:16 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 09.07.2019 г., 10:16 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 26.06.2019 г. - публикуван на 09.07.2019 г., 10:16 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 610 / 01.07.2019 г. - публикувано на 09.07.2019 г., 10:16 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Изграждане, оборудване и обзавеждане сензорна зала за нуждите на Център за обществена подкрепа – гр. Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 18.06.2019 г., 09:59 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 09.07.2019 г., 08:31 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 09.07.2019 г., 08:31 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 09.07.2019 г., 08:31 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 26.06.2019 г. - публикуван на 09.07.2019 г., 08:31 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 609 / 01.07.2019 г. - публикувано на 09.07.2019 г., 08:31 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Доставка на лек автомобил за предоставяне на мобилни, интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, по проект № BG05M9OP001-2.040-0020-C01 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 18.06.2019 г., 09:39 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 08.07.2019 г., 15:48 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 08.07.2019 г., 15:48 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 08.07.2019 г., 15:48 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 26.06.2019 г. - публикуван на 08.07.2019 г., 15:48 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 608 / 01.07.2019 г. - публикувано на 08.07.2019 г., 15:48 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Избор на изпълнител за възлагане на организация и провеждане на обучения по проект № BG05M9OP001-2.040-0020-C01 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 18.06.2019 г., 09:29 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 08.07.2019 г., 10:09 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 26.06.2019 г. - публикуван на 08.07.2019 г., 10:09 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 607 / 01.07.2019 г. - публикувано на 08.07.2019 г., 10:09 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Предоставяне на психологическа подкрепа за децата, чрез индивидуални и групови мероприятия, работа с родители и насърчаване активното участие на родителите в образователния процес, чрез организиране на тренинг-обучения и мероприятия с психологическо подпомагане" по проект № BG05M9OP001-2.018-0038-2014BG05M2OP001-C01 „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 28.05.2019 г., 17:00 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 19.06.2019 г., 13:34 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 05.06.2019 г. - публикуван на 19.06.2019 г., 13:34 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 486 / 05.06.2019 г. - публикувано на 19.06.2019 г., 13:34 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Избор на изпълнител за възлагане на организация и провеждане на информационни кампании, обучения, тренинги и психологически консултации“ по проект № BG05M9OP001-2.018-0038-C01 „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 28.05.2019 г., 17:00 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 19.06.2019 г., 13:27 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 05.06.2019 г. - публикуван на 19.06.2019 г., 13:27 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 487 / 05.06.2019 г. - публикувано на 19.06.2019 г., 13:27 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Количествено-стойностна сметка Версия за Microsoft Excel
Проект Версия за WinZip
Публикувано на 27.05.2019 г., 16:10 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 04.06.2019 г., 15:17 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 04.06.2019 г., 15:17 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 04.06.2019 г., 15:17 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 4 - публикувана на 04.06.2019 г., 15:17 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 04.06.2019 г. - публикуван на 04.06.2019 г., 15:17 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 482 / 04.06.2019 г. - публикувано на 04.06.2019 г., 15:17 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Доставка и монтаж на водогреен котел в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Севар“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 14.12.2018 г., 13:41 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 09.01.2019 г., 10:53 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 09.01.2019 г., 10:53 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 09.01.2019 г., 10:53 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 27.12.2018 г. - публикуван на 09.01.2019 г., 10:53 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 957 / 27.12.2018 г. - публикувано на 09.01.2019 г., 10:53 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Доставка и монтаж на водогреен котел в ДГ “Пролет“ с. Севар“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 14.12.2018 г., 13:28 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 09.01.2019 г., 10:41 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 09.01.2019 г., 10:41 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 09.01.2019 г., 10:41 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 27.12.2018 г. - публикуван на 09.01.2019 г., 10:41 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 956 / 27.12.2018 г. - публикувано на 09.01.2019 г., 10:41 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Доставка на сценично оборудване, осветителна и озвучителна техника за Община Кубрат, във връзка с изпълнението на проект „Кубрат древен и млад - да пренесем традициите през времето““

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 11.12.2018 г., 13:21 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 09.01.2019 г., 09:37 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 09.01.2019 г., 09:37 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 09.01.2019 г., 09:37 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 4 - публикувана на 09.01.2019 г., 09:37 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 19.12.2018 г. - публикуван на 09.01.2019 г., 09:37 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 944 / 20.12.2018 г. - публикувано на 09.01.2019 г., 09:37 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 26.11.2018 г., 10:07 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 14.12.2018 г., 09:48 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 14.12.2018 г., 09:48 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 14.12.2018 г., 09:48 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 04.12.2018 г. - публикуван на 14.12.2018 г., 09:48 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 917 / 05.12.2018 г. - публикувано на 14.12.2018 г., 09:48 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Доставка на водогреен котел в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Севар“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 15.11.2018 г., 11:12 ч.
Обявата е изтекла!

 

 

„Доставка на водогреен котел в ДГ “Пролет“ с. Севар“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 15.11.2018 г., 11:00 ч.
Обявата е изтекла!

 

 

„Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Кубрат и Домашен социален патронаж с. Севар“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 12.11.2018 г., 16:11 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 14.12.2018 г., 09:28 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 14.12.2018 г., 09:28 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 14.12.2018 г., 09:28 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 21.11.2018 г. - публикуван на 14.12.2018 г., 09:28 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 885 / 22.11.2018 г. - публикувано на 14.12.2018 г., 09:28 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Закупуване на обзавеждане за жилищните блокове в Дом за стари хора с. Тертер“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 08.11.2018 г., 16:26 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 14.12.2018 г., 09:22 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 14.12.2018 г., 09:22 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 14.12.2018 г., 09:22 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 16.11.2018 г. - публикуван на 14.12.2018 г., 09:22 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 883 / 21.11.2018 г. - публикувано на 14.12.2018 г., 09:22 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“, с. Бисерци“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 08.11.2018 г., 16:19 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 14.12.2018 г., 09:04 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 14.12.2018 г., 09:04 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 14.12.2018 г., 09:04 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 16.11.2018 г. - публикуван на 14.12.2018 г., 09:04 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 882 / 21.11.2018 г. - публикувано на 14.12.2018 г., 09:04 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Обзавеждане на спални и занимални помещения в ДГ „Пролет“ с. Севар“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 08.11.2018 г., 15:58 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 14.12.2018 г., 08:49 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 14.12.2018 г., 08:49 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 14.12.2018 г., 08:49 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 16.11.2018 г. - публикуван на 14.12.2018 г., 08:49 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 881 / 21.11.2018 г. - публикувано на 14.12.2018 г., 08:49 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Обзавеждане на спални и занимални помещения в ДГ „Здравец” гр. Кубрат – база в с. Точилари“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 07.11.2018 г., 14:29 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 13.12.2018 г., 10:59 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 13.12.2018 г., 10:59 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 13.12.2018 г., 10:59 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 15.11.2018 г. - публикуван на 13.12.2018 г., 10:59 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 874 / 16.11.2018 г. - публикувано на 13.12.2018 г., 10:59 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Обзавеждане на спални и занимални помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер – база с. Сеслав“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 07.11.2018 г., 14:23 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 13.12.2018 г., 10:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 13.12.2018 г., 10:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 13.12.2018 г., 10:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол №1 / 15.11.2018 г. - публикуван на 13.12.2018 г., 10:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 873 / 16.11.2018 г. - публикувано на 13.12.2018 г., 10:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Изграждане, оборудване и обзавеждане на сензорна зала за нуждите на Център за обществена подкрепа – гр. Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Публикувано на 06.11.2018 г., 16:44 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 13.12.2018 г., 09:54 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 13.12.2018 г., 09:54 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 13.12.2018 г., 09:54 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 14.11.2018 г. - публикуван на 13.12.2018 г., 09:54 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 869 / 15.11.2018 г. - публикувано на 13.12.2018 г., 09:54 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на ОП „Социални услуги” – гр. Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Публикувано на 06.11.2018 г., 14:21 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 13.12.2018 г., 09:41 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 13.12.2018 г., 09:41 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 13.12.2018 г., 09:41 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 14.11.2018 г. - публикуван на 13.12.2018 г., 09:41 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 868 / 15.11.2018 г. - публикувано на 13.12.2018 г., 09:41 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Закупуване на лек автомобил за предоставяне на мобилна социална работа в Център за обществена подкрепа – гр. Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 06.11.2018 г., 14:21 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 13.12.2018 г., 09:31 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 13.12.2018 г., 09:31 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 13.12.2018 г., 09:31 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 14.11.2018 г. - публикуван на 13.12.2018 г., 09:31 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 867 / 15.11.2018 г. - публикувано на 13.12.2018 г., 09:31 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат, община Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Публикувано на 04.07.2018 г., 17:14 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 25.07.2018 г., 10:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 25.07.2018 г., 10:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 25.07.2018 г., 10:39 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 12.07.2018 г. - публикуван на 25.07.2018 г., 10:48 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 583 / 16.07.2018 г. - публикувано на 25.07.2018 г., 10:49 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Кубрат и Домашен социален патронаж с. Севар“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Публикувано на 04.07.2018 г., 14:57 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 25.07.2018 г., 10:29 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 25.07.2018 г., 10:29 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 25.07.2018 г., 10:29 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 12.07.2018 г. - публикуван на 25.07.2018 г., 10:31 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 577 / 13.07.2018 г. - публикувано на 25.07.2018 г., 10:32 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“, с. Бисерци, общ. Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Публикувано на 02.07.2018 г., 17:13 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 25.07.2018 г., 10:19 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 25.07.2018 г., 10:19 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 25.07.2018 г., 10:19 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 10.07.2018 г. - публикуван на 25.07.2018 г., 10:21 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 576 / 13.07.2018 г. - публикувано на 25.07.2018 г., 10:22 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Изграждане, оборудване и обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Здравец” гр. Кубрат – база в с. Точилари“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Публикувано на 02.07.2018 г., 17:07 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 25.07.2018 г., 10:05 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 25.07.2018 г., 10:05 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 25.07.2018 г., 10:05 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 10.07.2018 г. - публикуван на 25.07.2018 г., 10:06 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 575 / 13.07.2018 г. - публикувано на 25.07.2018 г., 10:08 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Обзавеждане на спални помещения и занимални в ДГ „Пролет“ с. Севар, общ. Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Публикувано на 02.07.2018 г., 17:02 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 25.07.2018 г., 09:08 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 25.07.2018 г., 09:08 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 25.07.2018 г., 09:08 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 10.07.2018 г. - публикуван на 25.07.2018 г., 09:11 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 574 / 13.07.2018 г. - публикувано на 25.07.2018 г., 09:12 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Доставка и монтаж на водогреен котел за ДГ „Първи юни“ с. Юпер – база с. Сеслав“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Публикувано на 02.07.2018 г., 14:45 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 24.07.2018 г., 17:17 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 24.07.2018 г., 17:17 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 24.07.2018 г., 17:17 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 10.07.2018 г. - публикуван на 24.07.2018 г., 17:18 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 573 / 13.07.2018 г. - публикувано на 24.07.2018 г., 17:23 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Обзавеждане на спални - занимални помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер – база с. Сеслав“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Публикувано на 02.07.2018 г., 14:39 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 24.07.2018 г., 16:47 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 24.07.2018 г., 16:47 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 24.07.2018 г., 16:47 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 10.07.2018 г. - публикуван на 24.07.2018 г., 16:48 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 572 / 13.07.2018 г. - публикувано на 24.07.2018 г., 16:49 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Закупуване на обзавеждане на трите жилищни блока в Дом за стари хора с. Тертер“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Публикувано на 02.07.2018 г., 13:48 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 24.07.2018 г., 13:51 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 24.07.2018 г., 13:51 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 24.07.2018 г., 13:51 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 4 - публикувана на 24.07.2018 г., 13:51 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 5 - публикувана на 24.07.2018 г., 13:51 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 6 - публикувана на 24.07.2018 г., 13:51 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 7 - публикувана на 24.07.2018 г., 13:51 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 10.07.2018 г. - публикуван на 24.07.2018 г., 13:55 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 571 / 13.07.2018 г. - публикувано на 24.07.2018 г., 13:57 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Изграждане на специализирана рампа за нуждите на Център за обществена подкрепа – гр. Кубрат, включително ремонтна дейност на сензорната зала“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Схема на рампа Версия за Microsoft Word
Публикувано на 26.06.2018 г., 17:57 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 06.07.2018 г., 13:07 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 06.07.2018 г., 13:07 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 06.07.2018 г., 13:07 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 05.07.2018 г. - публикуван на 06.07.2018 г., 13:08 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 551 / 05.07.2018 г. - публикувано на 06.07.2018 г., 13:10 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Закупуване на обзавеждане на трите жилищни блока в Дом за стари хора с. Тертер“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Публикувано на 26.06.2018 г., 15:51 ч.

Обявата е оттеглена!

 

 

„Закупуване на лекотоварен автомобил за разнасяне на храна за нуждите на ОП „Социални услуги” – гр. Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Публикувано на 26.06.2018 г., 15:38 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 06.07.2018 г., 12:04 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 06.07.2018 г., 12:04 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 06.07.2018 г., 12:04 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 05.07.2018 г. - публикуван на 06.07.2018 г., 12:04 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 550 / 05.07.2018 г. - публикувано на 06.07.2018 г., 12:05 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Изграждане, оборудване и обзавеждане на сензорна зала за нуждите на Център за обществена подкрепа – гр. Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Публикувано на 26.06.2018 г., 13:41 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 06.07.2018 г., 12:53 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 06.07.2018 г., 12:53 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 06.07.2018 г., 12:53 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 05.07.2018 г. - публикуван на 06.07.2018 г., 12:55 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 549 / 05.07.2018 г. - публикувано на 06.07.2018 г., 12:57 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Закупуване на лек автомобил за предоставяне на мобилна социална работа в Център за обществена подкрепа – гр. Кубрат“

 

Покана Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Публикувано на 25.06.2018 г., 15:42 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 06.07.2018 г., 10:03 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 06.07.2018 г., 10:03 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 06.07.2018 г., 10:03 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол № 1 / 04.07.2018 г. - публикуван на 06.07.2018 г., 10:06 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 548 / 05.07.2018 г. - публикувано на 06.07.2018 г., 10:23 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!

 

 

„Рехабилитация на път RSE2170 /III – 2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливополе – Кубрат) – Сеслав - /II – 23/ и път RAZ3061 / II – 23, Беловец – Кубрат/ - Горичево – Божурово/ III – 2102/ на територията на община Кубрат“

 

Запитване за оферта Версия за Acrobat Reader
Оферта Версия за Microsoft Word
Техническа спецификация Версия за Microsoft Word
Количествена сметка Версия за Microsoft Excel
Количествено-стойностна сметка Версия за Microsoft Excel
Публикувано на 28.02.2017 г., 13:43 ч.
Оферта № 1 - публикувана на 09.03.2017 г., 15:11 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 2 - публикувана на 09.03.2017 г., 15:11 ч. Версия за Acrobat Reader
Оферта № 3 - публикувана на 09.03.2017 г., 15:11 ч. Версия за Acrobat Reader
Протокол / 09.03.2017 г. - публикуван на 09.03.2017 г., 15:23 ч. Версия за Acrobat Reader
Решение № 90 / 09.03.2017 г. - публикувано на 09.03.2017 г., 15:23 ч. Версия за Acrobat Reader
Обявата е приключена!