Предстояща информационна среща на ОИЦ - Разград в Кубрат

   На 10 октомври 2017 г. от 13.30 часа в заседателната зала на община Кубрат, гр. Кубрат, Областен информационен център – Разград ще проведе информационна среща, на която екипът на ОИЦ ще представи актуалните и предстоящи през 2018 г. възможности за финансиране на проекти по Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта на срещата е да се повиши информираността и да се провокира интересът на заинтересованите страни за разработване на проектни предложения по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони.
   Информационната среща в община Кубрат е част от информационната кампания на ОИЦ - Разград, която се провежда във всички общини от област Разград и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
   ОИЦ - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Назад