Съобщение от Общинска служба по земеделие - Кубрат

   Общинска служба по земеделие – Кубрат на основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи в с. Беловец и с. Севар, че във връзка със сключване на споразумения за ползване на масивите за стопанската 2017 / 2018 г. са изготвени карти на масивите за ползване, регистри които съдържат данни за имотите заявени за участие в споразумението, имотите по чл. 37в, ал. З, т. 2 от ЗСПЗЗ и справки и баланси за ползвателите и масивите за ползване от програма Cadis.

 

 

Oбявления от Общинска служба по земеделие - Кубрат Версия за Adobe Reader

 

Назад