Публикувана Заповед №576 / 20.09.2017 г. за превантивни мерки за опазване на селскостопанската продукция на територията на общината

   Издадена е Заповед №576 / 20.09.2017 г. на кмета на община Кубрат за недопускане на престъпни посегателства срещу селскостопанската реколта през настоящата година на територията на община Кубрат.

 

 

Заповед №576 / 20.09.2017 г. на кмета на община Кубрат за превантивни мерки за опазване на селскостопанската продукция Версия за Acrobat Reader

 

Назад