МКБППМН - Кубрат издаде книжка „Малки стъпки - големи ползи”

   МКБППМН - Кубрат с успешно реализирана идея. Малко преди новата учебна година излезе от печат брошурата (практическо ръководство) „Малки стъпки-големи ползи”, която е предназначена за педагози, родители, възпитатели, ученици и др.
   Брошурата е разделена на три части - „Родителството - предизвикателство и мисия”, „Училището - дом на знанието, приятелствата и най-хубавите спомени” и ”Аз съм част от позитивната промяна, бъди и ти”.
   Книжката е опит да се обобщят дългогодишните наблюдения и впечатления придобити от професионалната дейност на автора, които са предадени под формата на позитивни послания, призиви и препоръки. Автор на практическото ръководство е д-р Надие Карагьозова, секретар на МКБППМН - Кубрат, която от години проучва и анализира различни моменти от взаимоотношенията деца- родители, деца-учители, деца-деца и др. и една от темите, по които работи е ползотворното общуване на всички нива и превенция на агресията, чрез позитивни начинания.
   За кратко време книжката получи голямо одобрение от експертите на ЦКБППМН.
   Идеята намери реализация, благодарение на финансовата подкрепа на кмета на село Бисерци - г-жа Юнзюле Шакирова, която многократно е подкрепяла идеите на МКБППМ.
   През месец октомври предстоят организирани срещи с родители, педагози и ученици, на които ще бъдат раздадени част от книжките.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

МКБППМН - Кубрат издаде книжка „Малки стъпки - големи ползи” МКБППМН - Кубрат издаде книжка „Малки стъпки - големи ползи” МКБППМН - Кубрат издаде книжка „Малки стъпки - големи ползи”с

Назад