Лятно училище по проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат“

   Успешно приключи Дейност 2 „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище. Създаване на летни групи/училища“ по проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат“.
   Посещавайки лятно училище, децата имаха възможност да доразвият и да съхранят придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят в училище. В летните училища образователните елементи бяха комбинирани с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят. В летните училища се увеличи готовността на децата и мотивацията им за постъпване в първи клас.
   Приоритет в работата на г-жа Фатме Чакърова /педагог по проекта/ и г-жа Меджбурие Хакъева /помощник-възпитател/ беше преодоляване на езиковата и социална бариера.
   В предоставена услуга „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ участваха 30 деца, разпределени в две групи. Летните училища се проведоха през юли в ОУ „Васил Левски“ с. Беловец и през август в СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат.
   Дейността приключи със заключителна изява на участниците в лятното училище. Бяха връчени сертификат за участие, книжка с приказки и балони на всеки участник. На срещата с децата и родителите присъстваха зам.-кметът на община Кубрат Орхан Мехмед, Стефан Калинов, директор на Дирекция „СА“, временно изпълняващият длъжността директор на СУ „Христо Ботев“ Росица Христова, Диана Неделчева директор на ДГ „Щастливо детство“, Анелия Димитрова директор на ДГ „Здравец“, учители, служители на ЦПУРДР.
   В презентация бе представена извършената работа по проекта.

 

 

 

Лятно училище по проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат“ Лятно училище по проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат“ Лятно училище по проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат“

 

 

Информационна брошура „Лятно училище“ Версия за Acrobat Reader

Назад