Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ

   Публикуван протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд - Разград, по реда на чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за стопанската 2017-2018 година за землищата от община Кубрат, област Разград.

 

 

Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ Версия за Acrobat Reader

 

Назад