Заседание на инициативния комитет за паметника на хан Кубрат

   По инициатива на УC на СНЦ “Гражданско сдружение Кубрат” в Кубрат се състоя заседание на инициативния комитет за изграждане на паметник на хан Кубрат в града. Присъстваха кметът на общината Алкин Неби, неговият заместник Орхан Мехмед, председателят на Общинския съвет Хюсеин Юмеров, директорът на Дирекция “Специализирана администрация” към община Кубрат Стефан Калинов и членове на инициативния комитет.
   Встъпително слово произнесе председателят на УС на сдружението Кирил Калчев. В него той запозна присъстващите с някои материали, изградените комисии и други въпроси.
   Състоя се полезна дискусия, в която се включиха историчката Атанаска Колева, общинският съветник Милена Йорданова, кметът Алкин Неби, строителният експерт Живко Мичев, Стоян Черников и други.
   Накрая се прие да се проведе среща при кмета на общината на членовете на УС на сдружението и главния архитект на града арх. Стефан Обрешков, които отсъстваше от заседанието. На нея да се възложат на арх. Стефан Обрешков и неговата комисия да разработят условията и критериите по организирането на конкурс за изработване на проект за паметник на хан Кубрат. Единодушно бе прието предложението, което се подкрепя от повечето жители на града, неговото място да бъде в центъра на града.

 

Назад