Пожарна безопасност в периода на летния сезон

   Информационно – разяснителна кампания сред населението, за повишаване нивото на информираност и осведоменост по спазване на изискванията за осигуряване на пожарна безопасност в периода на жътвената кампания, както и през пожароопасния за горските територии сезон.

 

 

Информационна брошура за пожарна безопасност в периода на летния сезон Версия за Adobe Acrobat

 

Назад