С модерен флуорограф в Кубратско ще правят безплатни прегледи

   От понеделник, 10 юли 2017 г., Многопрофилната болница за активно лечение в Кубрат със съдействието на РЗИ - Разград ще извършва профилактични прегледи на бял дроб и сърце с последен модел цифров флуорограф, предоставен от здравното министерство. Прегледите ще бъдат извършвани в подвижен лекарски кабинет в Кубрат от специалистите д-р Иванка Атанасова и д-р Хюсеин Карасюлейман от отделението по „Образна диагностика“. Апаратурата е с висока диагностична чувствителност и при ниско облъчване за пациента. Прегледите са напълно безплатни и от тях могат да се възползват и неосигурени лица над 16-годишна възраст. Мобилната флуорографска уредба ще обиколи по график и другите населени места в общината. Прегледите ще бъдат извършвани в продължение на един месец.

 

 

 

С модерен флуорограф в Кубратско ще правят безплатни прегледи С модерен флуорограф в Кубратско ще правят безплатни прегледи С модерен флуорограф в Кубратско ще правят безплатни прегледи

Назад