Осигуриха работа на 17 трайно безработни младежи от община Кубрат

   В Кубрат завърши втория курс от проекта за трайно безработни младежи от община Кубрат. В него се включиха 20 младежи от Кубрат и селата Савин, Беловец, Сеслав и Севар. 17 от тях на 3 юли бяха назначени на работа към община Кубрат, като озеленители.
   Подписването на трудовите договори стана на тържество в залата на община Кубрат. На него присъстваха кметът на общината Алкин Неби, председателят на общинския съвет Хюсеин Юмеров, кметове на села, представителите на СНЦ „Апробизнесцентър - Кубрат” Павлин Петров и Ася Неделчева.
   Проектът е „Активни младежи - устойчиво бъдеще за община Кубрат”. Бенефициент по него е СНЦ „Агробизнесцентър - Кубрат”. Той е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд. Общият му бюджет е 204 476,70 лева, а срокът на изпълнение 22 месеца.
   Проектът предвижда активиране и интегриране на пазара на труда на младежи от 16 до 29 годишна възраст от община Кубрат, които не учат и не са в процес на обучение, не са включени в заетост при работодател и не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”.
   На курсистите се предложи безплатно мотивационно обучение в рамките на 5 дни и 30 учебни часа и безплатно обучение за придобиване на професионална квалификация и умения по професиите „Работник в озеленяването” и специалност „Озеленяване и цветарство”. Обучението бе с продължителност 300 учебни часа /50 дена по 6 учебни часа/, включително теоретична /100 часа/ и практическа част /200 часа/. По време на обучението младежите получаваха стипендия в размер на 10 лева на ден, ако са от Кубрат и 15 лева, ако са от друго населено място.
   От първия етап 13-те младежи, които завършиха курса, бяха назначени като работници в озеленяването за шест месеца. Те приоритетно работиха към кметствата по родните си места в община Кубрат. Активно се включиха и в озеленяването на централната градска част в Кубрат по време на празниците на града през месеците април и май.
   От 3 юли на работа постъпиха нови 17 безработни младежи. Така бяха изпълнени целите на проекта, от двата курса да бъде създадена заетост на 30 младежи от общината.
   Участниците във втория курс получиха напътствия от ръководителя на проекта Павлин Петров. Те бяха поздравени от кмета на общината Алкин Неби. Накрая те подписаха първите си шестмесечни трудови договори с работодател община Кубрат.

 

 

 

Осигуриха работа на 17 трайно безработни младежи от община Кубрат Осигуриха работа на 17 трайно безработни младежи от община Кубрат Осигуриха работа на 17 трайно безработни младежи от община Кубрат

Назад