График за обслужване на съдове за разделно събиране

   Информираме Ви, че е публикуван график за м. юни 2017 г. за обслужване на съдове за разделно събиране на територията на община Кубрат, съгласно сключен договор ежду ЕКОКОЛЕКТ АД и ЕФ СИ СИ БЪЛГАРИЯ ЕООД за обслужване на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

 

Назад