Секретарят на МКБППМН - Кубрат с доклад в седмата международна научна конференция „Образование, наука, иновации” (ESI 2017)

   Докладът на секретаря на МК - Кубрат „Усмивко и Сърдитко - знакови стимули за позитивна подкрепа и оценяване на поведението на децата” е включен в програмата на седмата международна научна конференция, която ще се проведе в Перник на 10 юни тази година и ще бъде отпечатан в сборника на конференцията. Според организаторите доклада на Н. Карагьозова, който запознава с идеята за създаване на знаковите стимули за позитивна подкрепа и тяхната роля в работата с деца „има различни сфери на дългосрочно въздействие и е подходящ като тема както за педагогиката така и за психологията”.
   От години Карагьозова застъпва идеята за позитивно възпитание в позитивна среда с позитивно отношение и поведение, като акцентира на използването на иновативни методи за положително въздействие и при работа с деца в конфликт със Закона или с емоционално-поведенчески проблеми. Според автора поощренията, похвалите, одобрението на поведението на децата укрепва вярата им в собствените сили и помага за формиране на личности с добро самочувствие и правилна себеоценка.
   Това е шестото участие на Н. Карагьозова на подобен престижен научен форум.

   МКБППМН - Кубрат

 

Назад