Стартира вторият етап от проекта за безработни младежи в община Кубрат

   В Кубрат стартира вторият етап от проекта „Активни младежи - устойчиво бъдеще за община Кубрат“. Бенефициент по него е СНЦ „Агробизнесцентър - Кубрат“. Той е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд. Общият му бюджет е 204 476,70 лв., а срокът на изпълнение - 22 месеца.
   Проектът предвижда активиране и интегриране на пазара на труда на младежи от 16 до 29-годишна възраст от община Кубрат, които не учат и не са в процес на обучение, не са включени в заетост при работодател и не са регистрирани като безработни лица в Дирекция „Бюро по труда“.
   На курсистите се предлага безплатно мотивационно обучение в рамките на 5 дни и 30 учебни часа и безплатно обучение за придобиване на професионална квалификация и умения по професиите „Работник в озеленяването“ и специалност „Озеленяване и цветарство“. Обучението ще бъде с продължителност 300 учебни часа /50 дена по 6 учебни часа/, включително теоретична /100 часа/ и практическа част /200 часа/. По време на обучението младежите ще получават стипендия в размер на 10 лева на ден, ако са от Кубрат и 15 лева, ако са от друго населено място.
   От първия етап 13-те младежи, които завършиха курса, бяха назначени като работници в озеленяването за шест месеца. Те приоритетно работиха към кметствата по родните си места в община Кубрат. Активно се включиха и в озеленяването на централната градска част в Кубрат по време на празниците на града през месеците април и май.
   Във втория курс са включени 20 трайно безработни младежи от Кубрат и селата Савин, Беловец, Сеслав и Севар. От тях 17 ще бъдат назначени към община Кубрат след края на обучението. Това ще стане в началото на месец юли.
   Целта на проекта е от двата курса да бъде създадена заетост на 30 младежи, с работодател Община Кубрат.

 

Назад