27 деца от 8 кубратски училища с приз “Най-добър ученик на класа”

   8 училища от Община Кубрат участваха в организирания от МКБППМН конкурс „Най-добрият ученик” посветен на 24 май - денят на българската писменост, просвета и култура и първи юни - денят на детето. 27-те деца или добрите примери, които бяха посочени от класните си ръководители и съученици станаха лица на призива - послание „Училището е дом на знанието, на приятелството, на най-хубавите спомени. Бъди в час, не отсъствай без причина!”. Тържеството организарано по връчване на грамоти и награди за призьорите се състоя на 16 май 2017 год. в Община Кубрат. С презентация, секретарят на комисията Н. Карагьозова представи отличените ученици и техните класни ръководители, като запозна гостите - сред които директори на училища, учители, родители и приятели на наградените с основните и силни моменти от техните номинации. Учениците – най-добри ученици са от СУ „Христо Ботев” - Кубрат, ПГ - Кубрат, ОУ „Хр. Смирненски” - Кубрат, ОУ „В. Левски” с. Беловец, ОУ „Н. Й. Вапцаров” - с. Бисерци, ОУ „Н. Й. Вапцаров” - с. Севар, ОУ „Свети Климент” - с. Юпер и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - с. Сеслав. Целите на конкурса, за които писахме по-рано са напълно реализирани, което е повод да мислим за превръщането на конкурса в традиция, с който да уважим педагози и ученици. Отличените ученици получиха грамота и позитивен подарък, осигурени от „Кубратска гора” ЕООД. Учителите - участници получиха по цвете, поднесени от Митко Стоилов от 4-ти „б” клас, който тази година стана носител на приза „Отговорен клас” . Поздрав към учителите и учениците, отправи кмета на Общината, Алкин Неби, който сподели приятелска атмосфера с всички участници и почерпи за здраве и постигнатите успехи.
   Една от най-успешните форми за добрата социализация е чрез връстници. Не бихме били успешни в овладяването на агресията, насилието, омразата, враждебността, които ни заливат от всякъде, ако не говорим и посочваме добрите примери, ако не включваме деца с емоционално-поведенчески проблеми в общи съвместни действия с успяващите ученици. Децата се развиват успешно, когато подражават на успяващите, от които се мотивират и вдъхновяват, ето защо имаме нужда от добрите модели на подражaние. Превенцията е успешна, когато в нея участват всички субекти и агенти на възпитание - родители - педагози - специалисти от различни области и тя трябва да присъства както в семейството, така и в училище! Родителят е най-важният авторитет за своето дете, което означава, че ако той разговаря по важни и значими теми, ще е направил много за детето си - това е целта на ранната превенция - ограничаване и овладяване на негативните тенденции.

   МКБППМН - Кубрат
   Снимки: Н. Карагьозова и Р. Стойков

 

 

 

27 деца от 8 кубратски училища с приз “Най-добър ученик на класа” 27 деца от 8 кубратски училища с приз “Най-добър ученик на класа” 27 деца от 8 кубратски училища с приз “Най-добър ученик на класа”
27 деца от 8 кубратски училища с приз “Най-добър ученик на класа” 27 деца от 8 кубратски училища с приз “Най-добър ученик на класа” 27 деца от 8 кубратски училища с приз “Най-добър ученик на класа”

Назад