Гости от Швеция и Украйна в гр. Кубрат

   На петдневно посещение в Кубрат бяха групи от побратимения град Омол, Швеция и град Горловка, Украйна. Делегациите се водеха от председателя на общинския съвет в Омол г-н Густав Венберг и от зам.-кмета на община Горловка г-н Сергий Шкребец.
   Гостите дойдоха във връзка с работата по тристранния международен проект „Влияние и демокрация“. В него има три направления: „Младежка безработица“, „Участието на младежите в местната демокрация“ и „Грижата за хората с увреждане“.
   Проектът, чийто координатор е живущият в Швеция кубратчанин Емил Раданов, стартира през септември в Омол. Освен инициатор, шведската страна го и финансира. Следващата стъпка е срещата на представители на трите града в Горловка на 15 и 16 ноември 2011 г. Там отново ще има обмяна на положителен опит и практики. А занапред ще стартират и нови проекти по трите направления.
   В Кубрат гостите посетиха общинската администрация, където бяха посрещнати от временно изпълняващият длъжността кмет Осман Чауш и зам.-кмета д-р Красимир Манолов, и други местни институции.

 

 

 

Гости от Швеция и Украйна в гр. Кубрат Гости от Швеция и Украйна в гр. Кубрат Гости от Швеция и Украйна в гр. Кубрат

 

Назад