Две кубратски учителки участваха в контактен семинар в Белград, Сърбия

   В Белград, Сърбия се проведе eTwinning контактен семинар. В него се включиха 80 участници от 11 европейски държави. Сред тях бяха и Татяна Дочева - директор на СУ „Христо Ботев” в Кубрат и Марина Йорданова - учител по английски език в същото училище. Семинарът бе организиран от фондация „Темпос” - Сърбия, със съдействието на „Център за развитие на човешките ресурси” - България.
   Темата на форума бе „Active teaching and learning eTwinning”. Неговата цел е да се създаде възможност на учители от различни държави да се запознаят с методите на активното преподаване и учене, използвайки eTwinning проекти в часовете по различни учебни предмети.
   Създадоха се много международни екипи от учители, които обсъдиха, създадоха и регистрираха в eTwinning платформа своите проекти. Споделиха се добри практики между учители от различни европейски училища. Откри се възможност за бъдещи взаимоотношения и сътрудничество.
   През месец септември 2017 г. в СУ „Христо Ботев” в Кубрат ще стартират два eTwinning проекта, свързани със здравословното хранене и проучване на живота на хората в миналото, настоящето и бъдещето.

 

Назад