Безплатен обяд за крайно нуждаещи се в Община Кубрат

   Безплатен обяд за крайно бедни хора ще осигурява Общинското предприятие „Социални услуги“ в Кубрат, съобщи директорът Ахмед Камбер. Това е станало възможно след одобрено искане за удължаване на срока на действие на проект „Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2019“ по Оперативна програма за храни от Фонда за европейско подпомагане. От 2 май 2017 г. срокът на помощта е удължен с още 27 месеца след подписан договор между Община Кубрат и Агенцията за социално подпомагане.
   Към настоящия момент в общината по тази програма са се възползвали 50 потребители, но тяхната бройка ще нарасне до 100. Сумата на допълнителната безвъзмездната финансова помощ е увеличена с още 155 650 лв. С допълнителното финансиране общо финансовата помощ вече възлиза на 182 215 лв.
   Паралелно с проекта за топъл обяд ще бъде осигурена топла храна и за още 100 потребители от общината по проект „Обществена трапезария“ от Фонд „Социална закрила“. Така от 1-ви октомври т.г. безплатен обяд ще получават общо 200 потребители от общината, които са крайно нуждаещи се.
   Директорът днес изрази своята благодарност към всички свои служители на Общинското предприятие за всеотдайния труд, професионализъм и реализацията на проектите.
   Той допълни, че от назначаването си до настоящия момент е осигурил за общината финансови средства чрез най-различни проекти и програми за социални дейности на стойност около 720 000 лв.

 

Назад