Кметът на Община Кубрат Алкин Неби гост в Детски местен парламент и „Най-големият урок в света” на Уницеф

   Нов открит урок на тема „Детски местен парламент” (детско общинско управление) реализираха съвместно МКБППМН и четвърти „б” клас от СУ „Христо Ботев” с класен ръководител Н. Халилова. С новото предизвикателство учениците имаха възможност да покажат, доколко познават глобалните проблеми, кои от тях са проблеми на общината, умеят ли да ги коментират, разбират и предлагат решения по тях. В открита дискусия пред кмета на Общината Алкин Неби малките местни парламентаристи с кмет, заместник-кметове и общински съветници поставиха въпроси свързани с образованието, здравеопазването, обезлюдяването на града, корупцията, икономическите проблеми свързани с трайната безработица и др. С казуси от ежедневието (като проблемът с бездомните кучета и въпроси свързани с предстоящия панаир на града) кметът отговори на дръзките репортери от класа, които задаваха въпрос след въпрос. Поставяйки на дневен ред сериозни въпроси свързани с устойчивото развитие на града, малките възпитаници показаха чувствителност към проблемите, които има да решава градоначалникът и с примерите от неговия делник, разбраха колко много отговорност носи и колко трудно се вземат понякога решения.
   С откритият урок, четвъртокласниците участват в „Най-големият урок на света” на Уницеф и така дават израз на своето желание е готовност да са част от един по добър, по справедлив и по хуманен планетарен свят.
   В края на срещата учениците получиха за подарък по една от усмихнатите ранички на МКБППМН „Да бъдем позитивни” в знак на старанието им и активно участие в предложените от МКБППМН превантивни програми, идеи и предизвикателства.
   В края на срещата, кметът на Общината поздрави всички деца и им пожела част от тях да бъдат сред следващите управници на града и да се грижат за неговото икономическо, духовно и ценностно развитие.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

Кметът на Община Кубрат Алкин Неби гост в Детски местен парламент и „Най-големият урок в света” на Уницеф Кметът на Община Кубрат Алкин Неби гост в Детски местен парламент и „Най-големият урок в света” на Уницеф Кметът на Община Кубрат Алкин Неби гост в Детски местен парламент и „Най-големият урок в света” на Уницеф
Кметът на Община Кубрат Алкин Неби гост в Детски местен парламент и „Най-големият урок в света” на Уницеф Кметът на Община Кубрат Алкин Неби гост в Детски местен парламент и „Най-големият урок в света” на Уницеф Кметът на Община Кубрат Алкин Неби гост в Детски местен парламент и „Най-големият урок в света” на Уницеф

Назад