Открита нова учебна година в ОДК - гр. Кубрат

   В навечерието на първи октомври в парк „Омол” със забавни игри и пленер бе открита учебната 2011-2012 година в Общински детски комплекс, гр. Кубрат
   Общински детски комплекс Кубрат осъществява дейността си като извънучилищно педагогическо учреждение. Извънучилищната работа обхваща дейности, които обогатяват преподавания в училищата материал и има за задача да задоволи интересите на децата и учениците. Като особеност на извънучилищната дейност, в частност и дейността на ОДК, се отбелязва осмислянето на свободното време чрез културно-развлекателни, научно-познавателни, спортни и занимателни дейности. В ОДК групите се изграждат от деца, които учат в различни училища, различни паралелки, с различен етнос и различно социално положение.
   През учебната 2011/2012г. в ОДК Кубрат са изградени 12 групи, в т.ч. 8 постоянни, 1 временна през учебната година и 3 временни през ваканциите.

 

 

 

Нова учебна година в ОДК - гр. Кубрат Нова учебна година в ОДК - гр. Кубрат Нова учебна година в ОДК - гр. Кубрат

 

Назад