Награда за вокална група „Little angels” от 18-то издание на националния ученически музикален конкурс „Живот без дрога”

   На проведения в Разград на 26 април 2017 год. 18-то издание на конкурса, момичетата от вокална група „Little angels” с ръководител Сийка Русева, грабнаха наградата на журито в категорията - най-добра музика за текст.
   Припомняме, че в началото на тази година творческо предизвикателство стана повод за среща между вокалната група и Клуб „Емпатия” към МКБППМН - Кубрат и последвалите срещи по написване на текст и избор на музика.
   Подготовката на Хелин, Анелия, Мелин и Станислава се увенча с успех и не остана незабелязана от страна на журито и публиката, която дълго и продължително ги аплодира. Това е тяхната първа награда от популярния конкурс „Живот без дрога”.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

Награда за вокална група „Little angels” от 18-то издание на националния ученически музикален конкурс „Живот без дрога” Награда за вокална група „Little angels” от 18-то издание на националния ученически музикален конкурс „Живот без дрога” Награда за вокална група „Little angels” от 18-то издание на националния ученически музикален конкурс „Живот без дрога”

Назад