Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади на от ОПФ територията на община Кубрат

   Комисията по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ обявява протоколите за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ на територията на община Кубрат.
   Протоколите могат да се обжалват от заинтересованите лица по отношение на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районен съд гр. Кубрат.

 

 

Протокол - землище с. Беловец Версия за Acrobat Reader
Протокол - землище с. Бисерци Версия за Acrobat Reader
Протокол - землище с. Божурово Версия за Acrobat Reader
Протокол - землище с. Горичево Версия за Acrobat Reader
Протокол - землище с. Задруга Версия за Acrobat Reader
Протокол - землище с. Звънарци Версия за Acrobat Reader
Протокол - землище с. Каменово Версия за Acrobat Reader
Протокол - землище гр. Кубрат Версия за Acrobat Reader
Протокол - землище с. Медовене Версия за Acrobat Reader
Протокол - землище с. Мъдрево Версия за Acrobat Reader
Протокол - землище с. Равно Версия за Acrobat Reader
Протокол - землище с. Савин Версия за Acrobat Reader
Протокол - землище с. Севар Версия за Acrobat Reader
Протокол - землище с. Сеслав Версия за Acrobat Reader
Протокол - землище с. Тертер Версия за Acrobat Reader
Протокол - землище с. Юпер Версия за Acrobat Reader

 

Назад