Кметът на Кубрат откри социален патронаж в с. Мъдрево

   На 24 април 2017 г. бе открит социален патронаж по Европейска програма в село Мъдрево. Община Кубрат също се е включила в реализацията на проекта с около 109 хил. лева, съобщи кметът Алкин Неби.
   Помещенията в заведението са обзаведени по одобрен технологичен проект, отговарящ на всички държавни и европейски стандарти и изисквания. Социалният патронаж в село Мъдрево ще обслужва общо около 100 потребители с тенденция да се увеличават - към момента те са 47. В социалното предприятие са назначени и шест души персонал. Реализацията на проекта води началото си още от управлението на бившия кмет на общината Ремзи Халилов. Гости на откриването бяха Ремзи Халилов, Осман Чауш, Ибрям Ялама кметът на селото Салим Мустафа, Искра Антонова, жители. Новият патронаж откри кметът на общината Алкин Неби, след което всички се почерпиха с кратък коктейл за новата придобивка.

 

Назад