Клас от кубратско училище с грамота “Отговорен клас”

   Грамота „Отговорен клас” получи четвърти „Б” клас от СУ „Христо Ботев” с класен ръководител Нуршен Халилолова за цялостно участие и добро партньорство с мастната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Силен акцент в професионалната автобиография на местната комисия - 4 години ползотворно сътрудничество. С открит урок „Знанието е превенция” на 20 април 2017 година в залата на Общинската администрация секретарят откри срещата, на която присъстваха - кмета на Общината г-н Алкин Неби, Евгения Атанасова - разследващ полицай от РУП-Кубрат, Светлана Кирилова - член на МКБППМН и родители. Наситени срещи представи презентацията, в които преобладават интерактивни форми и ролеви игри по значими теми свързани с ежедневието на подрастващите. Разнообразието от теми разгледани в часа на класа за четиригодишния период на партниране предизвикаха силни моменти на радост и гордост у всички участници на срещата. Акценти от ползотворното ни сътрудничество са специализирания кът на доброто, който създадохме след първите ни срещи, участията на ученици от класа в организираните от местната комисия конкурси и участия в превантивните дейности, част от които - „Как да общуваме безопасно в интернет”, „Книгата-ценен приятел”, „Превенция обществен ред и сигурност-Законът и ние”, „Щастливо и безопасно лято”, Кражба и грабеж-разлики” и др. Незабравими моменти от срещите ни са свързани с дискусия по теми свързани с екологичното възпитание и полагане основите на емоционалната култура. На тема „Гората е живот изработена от Сечил Даудова и посланието, което отправи - „Да пазим и ценим гората” засили усещането у всички, че когато децата са постоянно провокирани и мотивирани, резултатите са налице.
   Художничката на класа Албена Димитрова в края на срещата поднесе рисунка посветена на сътрудничеството на класа с МКБППМН, като не пропусна да каже, че в идеята са участвали всички деца. На рисунката символите - стиснати ръце, пътека-олицетворяваща пътя на знанието, по пътя - доверието, обичта, разбирането и желанието светът да е добър и много усмихнат, предизвика дълги и продължителни аплодисменти.
   В края на срещата силна оценка децата получиха от гостите Евгения Атанасова и Светлана Кирилова. Силно и емоционално изказване направи класния ръководител Нуршен Халилова, която само след месец ще се раздели с един отговорен и сплотен ученически клас, но ще запази много светли спомени от едни четири години, извървяни успешно заедно. Колаж от снимки запечатали моменти от творческите ни срещи беше връчен на секретаря на комисията в знак на благодарност и признателност.
   Кметът на Общината Алкин Неби в искрен и задушевен разговор успя да грабне симпатиите на малчуганите. Поздрави класа и класния им ръководител и заслужено връчи грамота „Отговорен клас” за старанието, усърдието и активното участие в творческо-превантивните дейности и инициативи на местната комисия и отправи ново предизвикателство, което децата посрещнаха с огромна радост.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

Клас от кубратско училище с грамота “Отговорен клас” Клас от кубратско училище с грамота “Отговорен клас” Клас от кубратско училище с грамота “Отговорен клас”
Клас от кубратско училище с грамота “Отговорен клас” Клас от кубратско училище с грамота “Отговорен клас” Клас от кубратско училище с грамота “Отговорен клас”

Назад