Покана за дни на отворените врати в „Център за предоставяне на услуги за ранно детско развитие - Кубрат“

   „Център за предоставяне на услуги за ранно детско развитие“ по проект “Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвимите групи”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенифициент с регистрационен номер BG05M9OP001-2.004-0025-C01 има удоволствието да Ви покани на Дни на отворените врати на 27 и 28 април 2017 г. от 14:00 часа в базата на центъра, находяща се в гр. Кубрат, ул. „Страцин“ № 2, ет. 2.

 

 

Покана за дни на отворените врати в „ЦПУРДР - Кубрат“ Версия за Acrobat Reader

 

Назад