МКБППМН - Кубрат с грамота „Знанието е превенция” за ОУ „Св. Климент Охридски” с. Юпер

   Образователен урок стана повод за нова среща между ОУ „Св. Климент Охридски” и МКБППМН в спортната зала в Кубрат на 7-ми април 2017 год. Ученици от началния и средния курс бяха обект на превенция „Конфликти между връстници”. Целта на срещата в открита приятелска среща да се поставят и разгледат въпроси и примери от ежедневието от училищния живот, който предлага сблъсъци между връстници, избор на решения за излизане от конфликт, мястото на възрастния в живота на учениците, как се изгражда ценно приятелство, какво означава приятелят и др. На срещата учениците имаха възможност да са в активна позиция - поставяне на мястото на другия или разглеждане на ситуацията от позицията „в чуждите обувки”. В края на дискусията всички се обединиха около позитивния призив „Да бъдем дружелюбни и толерантни в училище - не на тормоза, насилието и агресията”. За старанието си училището да участва в различни форми за обогатяване и разширяване представите на учениците по значими теми свързани с тяхното интелектуално и емоционално израстване получи грамота „Знанието е превенция” в знак на доверие и уважение към МКБППМН.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

МКБППМН - Кубрат с грамота „Знанието е превенция” за ОУ „Св. Климент Охридски” с. Юпер МКБППМН - Кубрат с грамота „Знанието е превенция” за ОУ „Св. Климент Охридски” с. Юпер МКБППМН - Кубрат с грамота „Знанието е превенция” за ОУ „Св. Климент Охридски” с. Юпер

Назад