Заместник-шефът на ДГС - Сеслав инж. Руси Русев стана „Лесовъд на годината”

   Инж. Руси Русев, зам.-директор на Държавно горско стопанство - Сеслав, получи тазгодишния приз „Лесовъд на годината“. Това съобщиха от Северноцентралното държавно предприятие - Габрово.
   Инж. Русев и останалите заслужили отличия лесовъди бяха наградени от заместник-министъра на земеделието и храните проф. д-р Иван Палигоров и от изпълнителния директор на ИАГ инж. Григор Гогов по време на официалното откриване на Седмицата на гората.
   Русев има и трима подгласници - инж. Илия Ангелов - началник на отдел „Инвентаризация и горскостопанско планиране“ в Изпълнителна агенция по горите, инж. Йорданка Карамишова - директор на ДГС - Костенец и инж. Стоян Поптомов от ДГС - Селище.
   На церемонията бяха присъдени още призове „За цялостен лесовъдски принос” и „За въвеждане на иновации в горския сектор”. Горски инспектори бяха наградени за осъществен контрол и опазване на горските територии.
   От началото на миналия век досега у нас са създадени повече от 18 млн. декара гори. Само държавните горски предприятия през миналата 2016 год. са залесили около 21 хиляди декара гори, обяви на откриването проф. д-р Иван Палигоров.

 

Назад