Превенция „Обществен ред и сигурност” и „Превенция на престъпността - Законът и ние”

   Ефективната превенция е сбор от образователни политики и мерки. Водени от това разбиране МКБППМН-Кубрат, инициира интерактивна среща на тема: „Превенция на престъпността - Законът и ние” и „Превенция обществен ред и сигурност”. Събитието протече в препълнения салон за конференции на 29-ти март в спортната зала в Кубрат. Ученици от различни възрасти-доброволци към Клуб „Емпатия” при МКБППМН, бяха главните действащи лица. На ученически питания отговори полицейски инспектор Йордан Йорданов от РУП-Кубрат.
   Репортерите (ученици от 2-11 клас) смело задаваха въпроси свързани с професията на униформения служител – какви качества трябва да притежава, кои са причините деца да попадат в конфликт със Закона, как може да се предотврати това, кои са трудните моменти от ежедневието на полицая и мн. др.
   Целта на срещата беше насочена в няколко посоки:
   • учениците да се срещат и познават специалисти от различни области- от близо да познават професията на лекаря, пожарникаря, полицая и др, които играят важна роля в обществения живот;
   • създаване на трайни навици за спазване на законите, опазване на околната среда, културно-историческите ценности и повишаване на правната култура на гражданите;
   • осведомяване на широката общественост и предоставяне на актуална информация по проблемите на превенцията на престъпността;
   • запознаване на обществеността с модели на безопасно поведение и с начините, по които могат да се предпазят, за да не станат жертва на престъпление;
   • запознаване с добри практики, за подобряване на сигурността и намаляване на уязвимостта в населените места.
   Изненада за учениците беше забавната викторина с превантивна цел, която провокира учениците към дискусия и коментар по въпроси свързани с правилата за движение, институциите, към които трябва да се обърнат при нужда и необходимост, МПС-та са със специален режим на действие, разлика между грабеж и кражба и др. По този начин големите ученици поднесоха нови знания за най-малките ни участници, предимно от първи клас, които получиха и листовки с правила за ползотворно общуване и поведение.
   Бурни аплодисменти получиха Габриела Терзиева и Джем Касим, които поздравиха със стихотворения посветени на униформения служител и пожелаха на всички, които мечтаят да станат полицаи да сбъднат мечтите си.
   Специално за събитието се организираха ученици от ОУ „Св. Климент Охридски” от с. Юпер с директор Татяна Йорданова. Учениците на Гюлбахар Мехмедова впечатлиха с голяма активност по време на срещата своите кубратски връстници. Интерактивната среща беше уважена и от ученици от училищата в село Беловец и Бисерци. Класните ръководители Мюжгян Халил, Нуршен Халилова и Дончо Христов бяха със своите ученици и за пореден път показаха, че са част от идеята „ежедневно се учим”. Приятна изненада за всички беше участието на Илияна Георгиева от Пресцентъра на ОДМВР-Разград, с която кубратските деца се познават от лятото на 2016 година от Детска полицейска академия в Разград , която ги накара да се почувстват отново специални. В края на срещата Георгиева, благодари на всички за многото усмивки, положителни емоции и позитивна енергия.
   За активно участие, отговорност отношение към творческо-превантивната дейност на местната комисия, репортерите получиха грамоти “Творим заедно” от секретаря на местната комисия Н. Карагьозова.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

Клуб „Превенция „Обществен ред и сигурност” и „Превенция на престъпността - Законът и ние” Превенция „Обществен ред и сигурност” и „Превенция на престъпността - Законът и ние” Превенция „Обществен ред и сигурност” и „Превенция на престъпността - Законът и ние”
Превенция „Обществен ред и сигурност” и „Превенция на престъпността - Законът и ние” Превенция „Обществен ред и сигурност” и „Превенция на престъпността - Законът и ние” Превенция „Обществен ред и сигурност” и „Превенция на престъпността - Законът и ние”

Назад