Обучиха учители да прилагат новите технологии в обучението

   21 преподаватели по чужд език от Разград и Лозница се запознаха с възможностите за прилагане на новите информационни технологии в обучението. Обучението се проведе по инициатива на Регионалното управление на образованието. Лектори бяха учители по английски език Анелия Георгиева, Биляна Димитрова и Леман Хамдиева от СУ „Христо Ботев“ в Кубрат.
   Те представиха пред своите колеги дейностите, които са реализирали по проекта „Изучаване на чужд език чрез информационни и комуникационни технологии в училище“. По този начин популяризираха възможностите на Европейската програма за образование, обучение, младежта и спорта „Еразъм +“.
   Проектът, по който работят кубратските учители, включва пет международни срещи на преподаватели от партньорските училища от България, Румъния, Кипър, Турция, Гърция, Полша, Италия и Испания. На тях се обсъждат възможностите и се представят електронни ресурси, приложими в обучението по чужд език и други учебни предмети за ученици на възраст от 11 до 14 години. Отчита се напредъкът на учениците, представят се авторски филми и електронни списания, които доказват прилагането на технологиите в училището. За популяризиране на дейностите се поддържа и специален уебсайт.
   Координаторът на проекта Майя Радева от кубратското училище показа достъпни електронни ресурси, които могат да се използват в класната стая за повишаване на активността на учениците. Участниците получиха листовки с най-употребяваните ИКТ - ресурси при създаване на проектни продукти.

 

Назад