Клуб „Емпатия” при МКБППМН - Кубрат уважи пролетния празник на Професионалната гимназия

   Клуб „Танцувай с мен” с ръководител Елеонора Стефанова при ПГ-Кубрат постави началото на серия от изяви свързани с историята и културата на фолклора на 23 март 2017 година. С първата си изява момичетата от 10, 11 клас с танци характерни за различните фолклорни области на страната отбелязаха настъпването на пролетта. С презентация „Фолклорни области на България” гостите на събитието бяха запознати със специфичните особености и традиции, които правят всяка област характерна и автентична.
   Първата изява на младите танцьори от Клуба беше уважена от директора на училището, представител на местното читалище, представители от общинската администрация, родители и др.
   Редовните участници от Клуб „Емпатия” Сезин, Георги, Росен и Траяна с ръководител Н. Карагьозова поднесоха поздравителен адрес на своите приятели и отправиха позитивни послания за нови творчески успехи и изяви.
   Срещата завърши с кръшно българско хоро!

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

Клуб „Емпатия” при МКБППМН - Кубрат уважи пролетния празник на Професионалната гимназия Клуб „Емпатия” при МКБППМН - Кубрат уважи пролетния празник на Професионалната гимназия
Клуб „Емпатия” при МКБППМН - Кубрат уважи пролетния празник на Професионалната гимназия Клуб „Емпатия” при МКБППМН - Кубрат уважи пролетния празник на Професионалната гимназия

Назад