Съобщение от Военен отчет гр. Кубрат

   Офисът за Военен отчет - гр. Кубрат, съобщава, че със Заповед № ОХ-129 / 07.02.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на офицерска длъжност във военно формирование 48960 - София за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина.    Допълнителна информация може да получите в офиса за Военен отчет гр. Кубрат или на тел: 0848 / 7-33-37 и 088 845 60 98.

 

Назад