МКБППМН - Кубрат организира нов конкурс на тема „Най-добрият ученик”

   По случай 24-ти май - денят на българската писменост и култура и международният ден на детето-1-ви юни МКБППМН организира нов конкурс на тема - „Най-добрият ученик”. Предизвикателството е към класните ръководители, които трябва да номинират най-добрия ученик от техния клас до 20 май 2017 г. (по един ученик) Номинациите изпращайте на е-адрес mkbppmn@mаil.bg или предложенията Ви може да предавате всеки делничен ден в Общината - ет. 2, ст. 33 - МКБППМН.
   Номинацията трябва да бъде от името на класния ръководител и да съдържа следната информация - трите имeна на ученика, кратка обосновка на номинацията - (общ успех, активност и старание при изпълнение на поставените задачи, подготовката към уроците, взаимоотношения с учители, съученици и връстници, активност в училищния живот и др.)
   Право на участие имат всички класове от училищата на територията на Общината. Посочете най-добрият ученик, посочете най-добрият пример.
   С конкурса освен отбелязване на два от най-светлите празника от българския календар целим още училището да бъде представено като важна образователно-възпитателна институция, която трябва да бъде уважавана и към нея трябва да се подхожда отговорно, защото тя участва в изграждането и формирането на личности, призвани да решават различни по сложност задачи и дейности в многоликия свят и да бъдем част от добрата практика за хубавото и добрия пример трябва да говорим!
   Номинираните ще получат грамоти и награди! Успех колеги, успех скъпи ученици!

   МКБППМН - Кубрат

 

Назад