Новият кмет на Кубрат встъпи в длъжност

   При голям интерес, в ритуалната зала на читалището в Кубрат се състоя извънредно заседание на общинския съвет. То бе само от две точки. Първо председателят на Общинската избирателна комисия Мариета Борисова обяви решението, с което за кмет на община Кубрат бе избран Алкин Неби от ДПС. Той положи клетва и подписа клетвената декларация. Новоизбраният кмет получи много поздравления и пожелания за успех и бе отрупан с цветя.
   Втора точка бе за определяне на представител на община Кубрат за участие в редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД - Русе. Това бе и първата задача, която получи новоизбрания кмет Алкин Неби.
   В заседателната зала на общинската администрация се състоя тържествен ритуал по предаване на властта от временно изпълняващия длъжността кмет на община Кубрат Орхан Мехмед на Алкин Неби. Новият градоначалник получи огърлицата на Националното сдружение на общините в България и символичния ключ на общината.

 

 

 

Новият кмет на Кубрат встъпи в длъжност Новият кмет на Кубрат встъпи в длъжност Новият кмет на Кубрат встъпи в длъжност
Новият кмет на Кубрат встъпи в длъжност Новият кмет на Кубрат встъпи в длъжност Новият кмет на Кубрат встъпи в длъжност

Назад