Обява конкурс за избор на здравен медиатор

   Община Кубрат уведомява, че на 10.03.2017 г. от 11:00 ч. ще се проведе конкурс за здравен медиатор. Място на провеждане на конкурса: гр. Кубрат, Общинска администрация - Кубрат, ул. “Княз Борис I“ №1, заседателна зала /стая №28/ на втори етаж.

 

Назад